Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Under 2018 arbetade Aina Bigestans (Nationellt centrum för svenska som andraspårk, Stockholms universitet) med att följa upp språkombudet på äldreboenden och i hemtjänsten i fyra kommuner. Resultatet blev en rapport "Språkombudet som resurs på arbetsplatsen". 

Sammanfattning av rapporten "Spårkombudet som resurs på arbetsplatsen".

Vid frågor om språkombud kontakta: [email protected]  

 

 

 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018