"Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?"

Språkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar med stöd av chefen för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.

Under 2018 arbetade Anders Johrén (Nyckeltalsinstitutet) med att ta fram ett ekonomiskt diskussionsunderlag kring satstningen på spårkombud. Resultatet blev en rapport "Är det ekonomiskt försvarbart att satsa på språkombud?"

Vid frågor om språkombud kontakta: [email protected]  

 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare