Resultat av ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO

tisdag, 23 april 2019

Resultat av ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO

Nu finns det verktyg och olika stödmaterial att använda i VO-College verksamheter. Här hittar du Yrkesambassadörsutbildning, nya moduler i VO-College handledarutbildning (språk och inkludering) verktygslådan ”Gör jämt i Vård- och omsorgscollege, ett studiematerial om arbetsplatslärande och mycket mer. Verktygen är resultat av ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO, där den metodutvecklande delen avslutades 28 februari 2019.  

Fokus Yrkesutbilnding VO - verktygslåda

Kontakt Fokus yrkesutbildning VO [email protected]


 

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering