Lenita Granlund och Per Nordenstam - nya ledamöter i VO-College styrelse

tisdag, 18 juni 2019

Sedan VO-College föreningsstämma förra året har två nya ledamöter valts in till VO-College styrelse. Lenita Granlund tillträdde som vice ordförande vid en extra stämma i november och Per Nordenstam började sin period i april 2018. Båda valdes om vid årets föreningsstämma i maj.

Lenita Granlund är Kommunals andre vice ordförande sedan 2010. Kommunal är fackförbundet för en halv miljon medlemmar och en stor del av dem jobbar inom vård och omsorg.

Lenita Granlund började sitt yrkesliv som undersköterska i Köpings kommun och fick där sitt första fackliga uppdrag. Hon blev så småningom ombudsman i Västerås och sedan på förbundskontoret i Stockholm innan hon valdes till andre vice förbundsordförande.

Per Nordenstam är VD för Sobona som är kommunala företagens arbetsgivarorganisation. De organiserar 100 000 medarbetare och de största medlemsföretagen är Danderyds sjukhus och Södersjukhuset i Stockholm. Sobona bildades 2018 när arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta gick samman och Per Nordenstam tillträdde som VD.

Per Nordenstam började sitt yrkesliv som miljö- och hälskyddsinspektör och brandman. Gick så småningom vidare till att bli chef inom bygg och miljö. Per Nordenstam har varit kommunchef i Norrtälje, Håbo och Tierp kommun. I Tierp var han med och bildade lokalt VO-College 2011.  

Hur ser du på ditt uppdrag i VO-College styrelse?

Lenita Granlund - Kommunal jobbar intensivt med bransch- och yrkesfrågor och undersköterskorna är den enskilt största yrkesgruppen som förbundet organiserar. Det är också den största yrkesgruppen i Sverige som helhet. Det är viktigt för förbundet att kunna påverka utbildningen och samhällsutvecklingen inom vård och omsorg och här är VO-College är en bra och positiv arena i det arbetet. Samverkan kring kompetensförsörjning i VO-College har positiva effekter för den enskilde medarbetare och för verksamheterna. När medarbetarna har en bra och kvalitetssäkrad utbildning stärks de som individer och gör ett bättre jobb till nytta för verksamheten. 

Per Nordenstam - Attraktivitet och kompetensförsörjning till branschen är den hårdast prioriterade frågan i Sobona.  Det är en stor utmaning och där har vi bra hjälp av VO-College och de verktyg som tagits fram kring till exempel handledarskap och språkombudsutbildning. Vi vill lyfta våra medlemmar och synliggöra det arbete de gör.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg?

Lenita Granlund - Kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är en jättestor utmaning. Både bristen på personer och bristen på dem som har utbildning. Det är nödvändigt att attrahera unga och nyanlända att utbilda sig och jobba i vård och omsorg.  Utmaningen är samtidigt ett sätt att höja kompetensen. Yrkesvägarna och utbildningen blir tydligare och påbyggnadsutbildningarna blir fler. Det bidrar till att yrket blir mer attraktivt och här har VO-College en stor uppgift att fylla.

VO-College är en bra arena att synliggöra och marknadsföra yrket och de utvecklingsmöjligheter som finns. Teknikutvecklingen står för stora utvecklingsmöjligheter att göra yrket attraktivt framöver. Då är det viktigt att utbildningen hänger med.

Per Nordenstam - Konkurrensen om arbetskraft är extremt tuff. För att kunna anställa och behålla medarbetare krävs en bra kultur på arbetsplatsen. Det är på arbetsplatsen det måste hända. Per Nordenstam tror också att tekniken kommer med nya och överraskande lösningar inom vård och omsorg.  

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR