Viktigt uppdrag – språkombudsutbildare

måndag, 21 oktober 2019

Att få vara med om språkombudens personliga utveckling med många aha-upplevelser och skratt. Det är det bästa med att vara språkombudsutbildare. Det tycker Jill Vestberg och Linda Edin från Socialtjänsten i Sundsvalls kommun, som båda är språkombudsutbildare.

Jill och Linda deltog nyligen i en nätverksdag i Stockholm som samlade ett 50-tal språkombudsutbildare från hela landet med syftet att dela erfarenheter. VO-College, som äger konceptet Språkombud och utbildar diplomerade språkombudsutbildare, bjöd in till heldagen. Dagen arrangerades med hjälp av ESF projekt Fokus yrkesutbildning VO.

Därför är konceptet språkombud ett bra arbetssätt

- Språkombuden finns på arbetsplatserna, de är en kollega. Språkombuden bidrar till att man hela tiden jobbar med språket på arbetsplatsen, och att det blir det ett naturligt arbetssätt, säger Jill Vestberg, som är utbildare och handledare inom Resurs- och planeringsenheten på Socialtjänsten.

- Språkombuden kan omgående lyfta en fråga, och den som funderar behöver inte vänta på svaret. Tack vare det arbetssättet kommer man åt attityder och värderingar som påverkar kulturen på arbetsplatsen. Ofta återkommer språkombuden i sina handlingsplaner till just attityder och värderingar, säger Linda Edin, till vardags utbildningssamordnare inom HR på Socialtjänsten.


Jill Vestberg            Linda Edin

Självklart att tacka ja

Både Linda och Jill blev tillfrågade på sina respektive arbetsplatser om de ville utbilda sig till språkombudsutbildare.

- Eftersom jag i grunden är gymnasielärare kändes det naturligt att säga ja. Språkombudskonceptet är en bra metod, och jag brinner för språkfrågorna. Alla som vill jobba inom vård och omsorg ska få möjligheten att göra det. Jag vill att alla ska känna sig delaktiga, säger Linda.

Jill har en vårdbakgrund, och har läst svenska och pedagogik på högskolan.

- Det kändes självklart att tacka ja till utbildningen, det är en otroligt viktig fråga. Jag har jobbat på golvet, och sett att det är attityder och värderingar som styr på arbetsplatsen. Som kollega får man inte avvika, inte vara annorlunda, man ska vara lite svenskt lagom. Språkombuden är stöd i arbetet. Och vi behöver alla anpassa oss till varandra, säger Jill.

Linda berättar om en utvärdering hon gjorde i samband med en språkombudsutbildning. En person skrev ”Man behöver inte alltid vara 100 procent.”

- Det nyutbildade språkombudet hade verkligen förstått. Vi ställer orimliga krav på varandra om vi förväntar oss att alla ska kunna allt, förstå alla ord, när de kommer nya till en arbetsplats, säger Linda.

- Språkombudskonceptet lyfter språkutbildning till en ny nivå. Man kan inte lära sig språk enbart på skolbänken. Du kan lära dig grunden, men ditt yrkesspråk lär du dig i praktiken på arbetsplatsen, säger Jill.

Ärlighet och närhet till verksamheten

På frågan vad som krävs av en språkombudsutbildare för att bli framgångsrik svarar Jill snabbt ”ärligt engagemang” och Linda hakar på med ”närhet till verksamheten”.

- Det är viktigt att veta hur det faktiskt ser ut på golvet. Det krävs också ofta ett stort implementeringsarbete för att utbildningen och konceptet ska bli förankrat i organisationen, förklarar Linda.

- Det handlar inte bara om oss som utbildare, utan också om att vi ska får förutsättningar för att hålla utbildningar med allt vad det innebär. Vi kan ju inte hålla en utbildning utan deltagare, säger Jill.

Utbildarnas bästa tips till ombuden

Det bästa med att vara språkombudsutbildare är att vara med på den spännande resa många blivande språkombud gör från första träffen till den sista. För många är det en personlig utveckling som ger väldigt många aha-upplevelser och mycket skratt. Det är både Linda och Jill överens om.

Vilka är era bästa tips till de språkombud ni utbildar?

- Prata med varandra, och våga bjuda in till samtal. Det finns ofta en rädsla för det som är okänt men ju mer man pratar med varandra desto bättre blir det, säger Jill.

- Våga prova, det gör inget om det blir fel, säger Linda.

- En stor del av rollen handlar om att helt enkelt finnas på arbetsplatsen. Språkutveckling är något som pågår hela tiden och det är en trygghet för många att veta att det finns ett språkombud på arbetsplatsen, säger Linda.

- Precis, för då finns det alltid någon man vågar fråga, säger Jill.

Språkombudsutbildarnas förtjänst

Allt fler utbildar sig till språkombudsutbildare. Det innebär också att språkombuden på landets arbetsplatser blir fler och fler.

- Det är till stor del språkombudsutbildarnas förtjänst att språkombudskonceptet är framgångsrikt. De som utbildas till språkombud får en positiv inställning till sina möjligheter att göra skillnad på sina arbetsplatser – att bidra till att skapa språkutvecklande arbetsplatser. Men det är också viktigt att språkombudet får stöd av chefer och att hens kompetens tas tillvara, säger Olga Orrit, som är språkutvecklare på VO-College.

Läs mer srpåkombudskonceptet.

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt