Nytt nationellt ESF- projekt beviljat!

torsdag, 19 december 2019

Vård- och omsorgscollege har beviljats projektmedel i utlysningen ”Strategisk kompetensutveckling av yrkesverksamma inom validering”.

Validering vård och omsorg, som projektet heter, startar i mars med en analys- och planeringsfas.

Därefter kommer kompetensutveckling utifrån Vård- och omsorgscollege valideringsmodell, riktlinjer och metodmaterial, att erbjudas utifrån regionala behov. Mer info kommer under 2020.

Projekttid 2020-03-01 – 2022-06-30

 

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan