VO-College stödjer nationell samordnare för äldreomsorgen

måndag, 23 mars 2020

I november 2019 utsåg regeringen Göran Johnsson, tidigare bland annat ordförande i Metallindustriarbetareförbundet (numera IF Metall), till nationell samordnare med uppdraget att främja hållbar kompetensförsörjning i kommunalt finansierad vård och omsorg för äldre. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning. Zenita Cider, vd i VO-College, tar plats i referensgruppen.

– Utredningen ska stödja förändringsarbete för att göra det möjligt att rekrytera och behålla personal. Jag ser fram emot att ingå i utredningens referensgrupp där VO-College blir en viktig representant för arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg, säger Zenita Cider.

I uppdraget ingår bland annat att sprida goda exempel, stimulera förändringsarbete utifrån kunskapsbaserade metoder samt föreslå välfärdstekniska lösningar som kan avlasta personalen och effektivisera verksamheterna.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2021.

Uppdraget är en del av Januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Statens offentliga utredningar

Regeringens pressmeddelande

 

 

 

 

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

VO-College – viktig utbildningspartner i välfärdsteknik

Fritt fram för folkhögskolor att ansluta sig till Vård- och

ESF-projekt

NKR synliggör stöd till personer med funktionsnedsättning

Nationella Kompetensrådet - NKR