Tillfällig förändring i certifieringsprocessen

måndag, 23 mars 2020

Med anledning av att gymnasieskolor och vuxenutbildning rekommenderas att bedriva utbildning på distans för att minska spridningen av coronavirus införs tillfälliga förändringar i certifieringsprocessen.

Vid en ansökan om certifiering görs normalt ett certifieringsbesök där certifierare träffar ansvariga för arbetsliv och utbildning samt lärare och elever. Besöket görs på den eller de skolor som ingår i ansökan. Med anledning av rådande situation med spridning av coronavirus sker undervisningen på distans vilket innebär att besök inte kan genomföras för tillfället.

För att inte stoppa upp påbörjade och nya certifieringsprocesser ändrar Vård- och omsorgscollege på rutinerna under en övergångsperiod. De nya rutinerna gäller i första hand utbildare som ansöker om att ansluta till ett lokalt college.

Följande process tillämpas tills vidare

  • Ansökan godkänns lokalt och regionalt
  • Ansökan inklusive lokalt och regionalt godkännande samt acceptansavtal sänds till kansliet
  • En certifierare läser ansökan och återkopplar per telefon för kompletteringar
  • När kompletteringarna är godkända utfärdas ett interimt godkännande som ger utbildarna rätt att skriva ut diplom
  • Besöket sker i efterhand när det är möjligt att besöka skolorna

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt