Från vikariat till fast anställning genom Äldreomsorgslyftet

måndag, 21 september 2020

Genom Äldreomsorgslyftet i Fyrbodal får outbildade vikarier inom hemtjänsten utbildning och tillsvidareanställning i kommunen. Hutham Hussain på Orust är en av dem som bytt en otrygg anställning som vikarie mot en tillsvidareanställning samtidigt som hon utbildar sig till undersköterska.

Ett exempel på bra samarbete mellan Äldreomsorgslyftet i Orust och Vård- och omsorgscollege Fyrbodal.

”Med kunskap följer ansvar och det är en mycket fin möjlighet jag har fått. Visst är det krävande, men framför allt väldigt roligt” säger Hutham Hussain.

Nästan alla kommuner i Fyrbodal är med i satsningen och deltar på det sätt som passar dem bäst.

Läs artikeln i sin helhet

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt