Digitala handledarutbildningar

torsdag, 3 juni 2021

2020 var året då en del utvecklingsarbete och utbildningar, bland annat handledarutbildningar, först kanske sattes på paus, för att sedan ställa om till att genomföras digitalt i stället för fysiskt.

Det finns säkert många exempel på hur digitala utbildningar vuxit fram i landets alla VO-College. Här följer exempel från VO-College Jönköpings län och VO-College Kronoberg, som har ställt om och genomför handledarutbildning digitalt. I Kronoberg är utbildningarna genomförda i ESF-projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg.

Finns det fler exempel på hur handledarutbildning har genomförts digitalt?

Skicka gärna in en beskrivning på hur ni gjort i era lokala och regionala VO-College till [email protected] 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt