Gemensamma riktlinjer för validering

söndag, 28 september 2014

Från januari 2015 gäller nationella riktlinjer för validering för alla som är certifierade inom VO-College. Riktlinjerna är processade och framtagna i samråd med regionala college. 

Riktlinjerna är framtagna i samråd med personer som har stor erfarenhet av validering i regionala college och överensstämmer med Skolverkets sätt att se på validering. Tanken med gemensamma riktlinjer är att de som validerar kurser på utbildningar inom vård och omsorg eller barn och fritid (med social inrikting och yrkesutgång mot funktionshinderområdet) ska bedömas lika.

Innan valideringen börjar gör man en språkbedömning utifrån en europisk referensram för att ta reda på om eleven har språkliga förutsättningar för att validera mot kursmålen och klara utbildningen.

Den praktiska delen av validering bedöms av vårdlärare tillsammans med valideringshandledare med godkänd utbildning inom Vård- och omsorgscollege. 

Valideringen görs på annan arbetsplats än den egna. Alternativt kan valideringen göras på den egna arbetsplatsen med en valideringshandledare från annan arbetsplats

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Kunskapsguiden - För dig inom hälsa, vård och omsorg

Frågor & svar (FAQ)

Sveriges Viktigaste Jobb!