Regional Konferens 4-5/2 - Södra Berget

torsdag, 11 februari 2016

Konferensen vid Södra Berget 5-4/2 

 

 

Den 5 samt 4 februari genomfördes en regional konferens där samtliga medlemmar i respektive kommuns lokala styrgrupper samt den regionala styrgruppen deltog. Dagarna markerade bland annat startskottet för region Södra Norrlands deltagande i det nationella ESF projektet - "Framtidens välfärd med fokus på vård och omsorg". Karin Bergström från föreningen Vård och omsorgscollege medverkade och gav insikter i hur projektet är indelat i delprojekt och vilka regioner som ansvarar för dessa men framförallt hur vi i Södra Norrland kommer att jobba vidare i detta.  

Vidare under dagen fick vi gemensamt processledning i ämnet "från styrgruppsledamot till utvecklingsmotor" från Åsa Claesson Nordin från Kommunförbundet där vi tillsammans fick reflektera.

Eva Falk samt Catarina Götzi gav oss en inblick i utbildningsledarutbildningen som ett antal personer i Södra Norrland har deltagit i samt tankar kring detta, en film kring temat "språkombud" från via Äldrecenters projekt "språksam" och "Arbetsam" visades och gav underlag för bra diskussioner i ämnet.

 

 

Vidare fastställdes verksamhetsplanering, organisationen av arbetsgrupper samt årshjul för respektive styrgrupp.

Material och bildspel finns bifogade i början av denna sammanfattning.

 

Nyheter

 • 16aug2019

  Filmen om Jonna

 • 7aug2019

  Yrkes-VM i Kazan – snart dags för Jonna

 • 27jun2019

  Semesterstängt på kansliet 8-28 juli

 • 18jun2019

  Lenita Granlund och Per Nordenstam - nya ledamöter i VO-College styrelse

 • 18jun2019

  Nytt metodmaterial för validering presenterat för engagerade lärare

 • 17jun2019

  Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

 • 8maj2019

  Save the date Rikskonferens 5 december

 • 29apr2019

  Skyddad yrkestitel för undersköterskor

 • 23apr2019

  Resultat av ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO

 • 26mar2019

  Workshop om validering