Regional Konferens 4-5/2 - Södra Berget

torsdag, 11 februari 2016

Konferensen vid Södra Berget 5-4/2 

 

 

Den 5 samt 4 februari genomfördes en regional konferens där samtliga medlemmar i respektive kommuns lokala styrgrupper samt den regionala styrgruppen deltog. Dagarna markerade bland annat startskottet för region Södra Norrlands deltagande i det nationella ESF projektet - "Framtidens välfärd med fokus på vård och omsorg". Karin Bergström från föreningen Vård och omsorgscollege medverkade och gav insikter i hur projektet är indelat i delprojekt och vilka regioner som ansvarar för dessa men framförallt hur vi i Södra Norrland kommer att jobba vidare i detta.  

Vidare under dagen fick vi gemensamt processledning i ämnet "från styrgruppsledamot till utvecklingsmotor" från Åsa Claesson Nordin från Kommunförbundet där vi tillsammans fick reflektera.

Eva Falk samt Catarina Götzi gav oss en inblick i utbildningsledarutbildningen som ett antal personer i Södra Norrland har deltagit i samt tankar kring detta, en film kring temat "språkombud" från via Äldrecenters projekt "språksam" och "Arbetsam" visades och gav underlag för bra diskussioner i ämnet.

 

 

Vidare fastställdes verksamhetsplanering, organisationen av arbetsgrupper samt årshjul för respektive styrgrupp.

Material och bildspel finns bifogade i början av denna sammanfattning.

 

Nyheter

 • 23apr2019

  Resultat av ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO

 • 26mar2019

  Workshop om validering

 • 8mar2019

  Furuboda folkhögskola – den första certifierade folkhögskolan

 • 5feb2019

  Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildning till Stödpedagog

 • 21dec2018

  God Jul & Gott Nytt År!

 • 11dec2018

  Undersköterskeexamen - läs Skolverkets regeringsredovisningen här

 • 3dec2018

  Nätverksträff med regionala samordnare 22 november

 • 28nov2018

  Pressmeddelande 4-5 december

 • 23nov2018

  Workshop om Peer Learning för undersköterskor

 • 22nov2018

  Ansök om statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården 2019