Sveriges Viktigaste Jobb lanserar material om undersköterskor

fredag, 18 november 2016

Sveriges Viktigaste Jobb är en satsning som Sveriges Kommuner och Landsting står bakom för att öka kunskapen om välfärdsjobb och ge en bild av hur kommuner och landsting är som arbetsgivare. Senast har det skapats ett rekryteringsmaterial för undersköterskor. 

"De är armar och ben till dem som har svårt att röra sig, de lyser upp i människors hem och de finns där när vi är sjuka", så skriver Sveriges Viktigaste Jobb om undersköterskeyrket på sin hemsida och i det nya rekryteringsmaterialet. De vill sprida bilden av undersköterskor som vårdproffs och visa på brädden i yrket. Nedan kan du se filmen som är tänkt att nyansera bilden av och stärka undersköterskorna som faktiskt har ett av Sveriges viktigaste jobb. Sprid den gärna vidare!

 

 

Läs mer om det nya rekryteringsmaterialet

Läs mer om Sveriges Viktigaste Jobb

 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018