Ny omgång utbildning till språkombudsutbildare

fredag, 24 mars 2017

OBS! Denna utbildningsomgång är inställd på grund av få antal sökande. En ny utbildningsomgång planeras för våren 2018, mer information om det kommer att publiceras på hemsidan under hösten 2017. 

Nu finns det möjlighet att anmäla nya deltagare till utbildning till språkombudsutbildare för hösten 2017.  De regionala VO-College som är intresserade anmäler minst två personer för att ge bättre möjligheter till samarbete kring utbildningarna i den egna regionen, samt för att kunskapskraven ska kunna uppfyllas.

Språkombuden är medarbetare som fungerar som nyckelpersoner för gemensam språkutveckling på arbetsplatser inom vård- och omsorg, men som också kan ge enskilt stöd till kollegor som behöver det. För att ett språkombud ska ha förutsättningar att genomföra sitt uppdrag krävs stöd av chef och en medveten satsning på arbetsplatslärande som medel för verksamhetsutveckling.

Under hösten 2015 utvecklades och genomfördes en pilotutbildning för språkombudsutbildare, under hösten 2016 genomfördes ytterligare två utbildningsomgångar, samt en under våren 2017. Nu planeras ytterligare en utbildning för hösten 2017, som genomförs under förutsättning att det finns tillräckligt många deltagare. 

Syftet med utbildningen är att deltagarna parvis ska utveckla kunskaper och färdigheter i att leda lokal språkombudsutbildning. 

Läs mer om utbildningen till Språkombudsutbildare

Läs mer om funktionen Språkombud

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till lärare eller motsvarande med minst 30 högskolepoäng i Svenska som andraspråk eller dokumenterad erfarenhet av SFI/Svenska som andraspråk, vård- och omsorgslärare med gedigen kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård, äldreomsorg och/eller omsorg om personer med funktionsnedsättning samt till verksamma inom vård och omsorg med vana att leda grupper. En förutsättning för deltagande är datorvana och tillgång till bärbar dator eller surfplatta. De två personer (team) som anmäls bör uppfylla följande kriterier som par:

  • Kunskap om och intresse för vård- och omsorgens vardagsarbete
  • Kunskap om social dokumentation
  • Kunskap om andraspråksinlärning och – utveckling
  • Datorvana
  • Möjlighet och motivation till att använda Facebook som verktyg i utbildningen
  • Kunskap och erfarenhet av pedagogik och didaktik

Dessutom bör det finnas en pågående diskussion i VO-College regionala styrgrupp om hur de nya språkombudsutbildarnas kompetens ska kunna användas för att komma regionalt VO-College till del.

Upplägg

Utbildningen omfattar fyra träffar under hösten 2017 med mellanliggande uppgifter som beräknas omfatta c:a sex arbetsdagar. Deltagande i träffarna är obligatoriskt. Utbildningen genomförs kl. 10.00 – 16.30 vid Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16 i Stockholm på följande datum:

  • Tisdag den 19 september 2017
  • Onsdag den 11 oktober 2017
  • Onsdag den 8 november 2017
  • Torsdag den 14 december 2017

Kursavgift

Kurskostnad per deltagare är 6 900 kr exkl. moms.

Anmälan 

Sista anmälningsdag har passerat. 

Observera att kursen genomförs under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäls.

Språkombud och språkutveckling på arbetsplatsen

 

 

Kontakt

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum: Kerstin Sjösvärd08-690 58 82.

Föreningen Vård- och omsorgscollege: Karin Harbe, 08-452 7691


 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Gymnasiearbetet kan ersättas av Vård och omsorgsspecialiseri

Varför engagerar vi oss i yrkestävlingar?