Skånepaketet - för extratjänster inom vård- och omsorg

fredag, 31 mars 2017

Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne och fackförbundet Kommunal lanserar pilotprojektet ”Skånepaket”, för att under en tidsbegränsad period under 2017 ge ett extra stöd till användningen av det arbetsmarknadspolitiska stödet "extratjänster" inom ett urval av Vård- och omsorgscolleges kommunala och regionala verksamheter i Skåne.

Bakgrunden är att många av dessa verksamheter har behov av extra resurser, samtidigt som många personer står utanför arbetsmarknaden. Det arbetsmarknadspolitiska stödet extratjänster används idag i relativt liten omfattning, men kan hjälpa både arbetsgivare och arbetstagare, förutsatt att arbetsgivarna kan samordna hanteringen av extratjänster och hitta bra former för handledning av anställda med extratjänst. 

Läs mer i projektbeskrivningen. 

Har du frågor om innehållet?

Kontakta: Gunilla KajrupRegional processledare VO-College Skåne

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Gymnasiearbetet kan ersättas av Vård och omsorgsspecialiseri

Varför engagerar vi oss i yrkestävlingar?