Nya regler för diplom

tisdag, 4 april 2017

Nya regler för diplom från VO-College gäller för gymnasiet från våren 2017 och för vuxenutbildningen senast 1 juli 2018.

2015 fick en arbetsgrupp i uppdrag att se över reglerna för diplom. Arbetsgruppen har utrett och samlat in synpunkter genom omvärldsbevakning och dialog med regionala college. De nya reglerna gäller på gymnasiet redan i vår medan vuxenutbilidnginen behöver tid att ställa om. Därför gäller de nya reglerna för vuxenutbildingen senast från 1 juli 2018.

Förändringarna i reglerna för diplom

  • Ett nytt syfte är formulerat.
  • För att få diplom från gymnasieskolan ska eleven ha yrkesexamen enligt Skolverkets regler. Utöver Skolverkets regler ska eleven vara godkänd i några obligatoriska kurser.
  • Utbildningsanordnare har rätt att skriva ut diplom direkt efter att de blivit certifierade.
  • Eleven ska ha slutfört sina studier i ett VO-College.

Läs de nya reglena i sin helhet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Gymnasiearbetet kan ersättas av Vård och omsorgsspecialiseri

Varför engagerar vi oss i yrkestävlingar?