Begäran om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i Yh-utbildning till Stödpedagog

fredag, 21 april 2017

Efter ett väldigt gediget arbete främst av arbetsgruppen för Yh i det nationella Kompetensrådet (NKR), men med stor delaktighet av hela NKR och chefer i landet är nu arbetet klart så här långt. Den 22 mars skickades begäran om föreskrift in, tillsammans med det innehåll i Yh-utbildningen som arbetats fram i stor delaktighet.  

Arbetsgruppen för Yrkeshögskoleutbildningar i NKR har utarbetat förslag till innehåll i nationellt likvärdig Yh-utbildning till stödpedagog. Frågan om nationellt likvärdig utbildning har varit en återkommande punkt på NKR:s nätverksmöten som genomförs två gånger/år, sedan 2014. Där har arbetsgruppens förslag diskuterats och vidareutvecklats.

Det operativa arbetet med ansökan har genomförts av en arbetsgrupp med representanter inom NKR. Därutöver har dialog förts med organisationer och myndigheter under arbetets gång. 

Läs mer om arbetet för en begäran om nationellt likvärig Yh-utbildning till stödpedagog

Läs mer om Nationella Kompetensrådet NKR

 

Har du frågor om innehållet?

Kontakta Carin Bergström på Vård- och omsorgscollege kansli.

 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Gymnasiearbetet kan ersättas av Vård och omsorgsspecialiseri

Varför engagerar vi oss i yrkestävlingar?