Studiedag för skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare med flera!

torsdag, 4 maj 2017

Måndag den 30 oktober bjuder Vård- och omsorgscollege in till studiedag på Campus Konradsberg i Stockholm för skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som har intresse för dagens innehåll.

Arrangör är föreningen Vård- och omsorgscollege i samarbete med Vård- och omsorgscollege Stockholm 

På det gemensamma programmet

  • Senaste nytt från VO-College​ – VO-College kansli 
  • Helhet och sammanhang på yrkesprogrammen – Eva Lanteli, Skolinspektionen 
  • Aktuellt från Skolverket – Eva Ekstedt Salzmann, Skolverket
  • Utredning om kommunal vuxenutbildning – Roger Mörtvik, Utbildningsdepartementet
  • Validering – Elin Landell, Valideringsdelegationen

Valbara seminarier

  • Att undervisa utifrån funktionshinderområdets kompetensbehov – Mia Grauers och Anna Ohlsén, Forum Carpe
  • Att leda i digital förändring - så kan skolan bidra till den digitala kompetensen – Helén Starkman och Cecilia Brauer, DigIT
  • Språkstöd till Demens ABC – Olga Orrit, Svenskt Demenscentrum
  • Validering inom vård och omsorg – Anne Sandstedt, Validering Väst och Zenita Cider, VO-College kansli

 

Datum och tid: Måndag den 30 oktober 2017, klockan 10.00 till 16.00. Fika från 09.30.

Plats: Campus Konradsberg i Stockholm, Aulan K-huset. Adress: Konradsbergsgatan 5-7.

Kostnad: Anmälningsavgiften är 950 kronor exklusive moms, där ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Anmälan: Anmälan är stängd. Sista anmälningsdag var måndag den 9 oktober 2017. 

 

Kontakt: Vård- och omsorgscollege kansli

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Gymnasiearbetet kan ersättas av Vård och omsorgsspecialiseri

Varför engagerar vi oss i yrkestävlingar?