VO-College på Tylösandsdagarna

onsdag, 24 maj 2017

Tylösandsdagarna är Region Kronobergs uppskattade dagar med konferenser och mässor för kompetensutveckling och nätverkande med kollegor inom offentlig verksamhet från hela landet. I år arrangerade Vård- och omsorgscollege två konferensdagar den 15-16 maj under namnet "Vård- och omsorgscollege – för framtidens vård- och omsorgspersonal!", med stor uppslutning på ca 130 deltagare.  

Programmet för dagarna var framtaget av regionala VO-College tillsammans, och innehållet byggde på det arbete som görs inom VO-College på lokal, regional och nationell nivå. Fokus var samverkan och kompetensförsörjning, attraktion till yrken och förmåga att behålla personal inom vård- och omsorgssektorn. Det här är ett fantastiskt exempel på vad som kan göras inom VO-College, i samverkan och i samhandling, över regiongränserna. 

Här på sidan under "Bifogade filer" kan du ta del av de presentationer som visades under Vård- och omsorgscollege konferens på Tylösandsdagarna. 

 

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Gymnasiearbetet kan ersättas av Vård och omsorgsspecialiseri

Varför engagerar vi oss i yrkestävlingar?