Nytt ESF-projekt beviljat!

fredag, 2 juni 2017

VO-College har beviljats ett metodutvecklingsprojekt vid namn ”Fokus Yrkesutbildning VO” som kommer att bedrivas från 1 september 2017 och 18 månader framåt. Under 2015-2016 genomförde VO-College även det ESF-finansierade förstudieprojektet ”Fokus vård och omsorg”, som resulterade i 14 delrapporter.

Föreningen Vård- och omsorgscollege har beviljats ett ESF-projekt i utlysningen ”Effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning”. Projektet kommer tillsammans med samverkansparter och intressenter utveckla metoder som skapar effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning.

Hela VO-College organisation, bestående av 22 regionala college, kommer på olika sätt att delta aktivt i projektet. Både regionala och lokala VO-College är mottagare av resultaten. Det övergripande målet är att projektet ska stärka och utveckla yrkesutbildningen inom vård och omsorg. Det behövs ett ökat intresse för yrkesutbildning på gymnasienivå, men även vuxenutbildning och YH-utbildning är viktiga att stärka.

Bland det projektet fokuserar på finns följande utvecklingsområden:

  • Ökad attraktionskraft till yrkesutbildningen och yrken inom vård och omsorg
  • Språk och kommunikationskompetensen behöver stärkas och utvecklas 
  • Utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet och handledaruppdraget. 
  • Genom att fler inom VO-College samverkansstruktur får mer kunskap om att arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt, förväntas projektet bidra till att synliggöra att utbildning och arbeten inom vård och omsorg är lika intressanta för både kvinnor och män, ungdomar och vuxna.

​Som bifogad fil på den här sidan finns underlag till ansökan som beskriver de utmaningar som projektet fokuserar på, samt mål och tänkta insatser.

Projektstart är den 1 september 2017 och genomförs sedan under totalt 18 månader.

 

Tidigare avslutade ESF-projekt

Fokus Vård och omsorg (2015-2016)

 

Frågor kring ESF-projekt hänvisas till Carin Bergström, VO-College kansli. 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Projekt för utveckling av Språkombudskonceptet

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Gymnasiearbetet kan ersättas av Vård och omsorgsspecialiseri

Varför engagerar vi oss i yrkestävlingar?