Projektstart!

fredag, 1 september 2017

Den 1 september är projektstart för det 18 månader långa ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO. Projektet kommer tillsammans med samverkansparter och intressenter utveckla metoder som skapar effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning.

Projektledning

Projektet drivs, samordnas och administreras av föreningen Vård och omsorgscollege kansli. Fyra projektledare arbetar deltid under hela projektperioden med olika fokusområden. 

Carin Bergström, VO-College kansli - Huvudprojektledare. 

Catarina Lindahl-Petäjä, Region Kronoberg - Projektledare med fokus på ökad attraktionskraft till yrkesutbildningen och yrken inom vård och omsorg.

Gunilla Kajrup, Kommunförbundet Skåne - Projektledare med fokus på utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet och handledaruppdraget. 

Olga Orrit, Svenskt Demenscentrum - Projektledare med fokus på språk och kommunikationskompetens utifrån hur den kan stärkas och utvecklas. 

En mer utförlig presentation av projektledarna kommer att läggas upp på hemsidan längre fram, stay tuned!

Det övergripande målet är att projektet ska stärka och utveckla yrkesutbildningen inom vård och omsorg. Genom att fler inom VO-College samverkansstruktur får mer kunskap om att arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt, förväntas projektet bidra till att synliggöra att utbildning och arbeten inom vård och omsorg är lika intressanta för både kvinnor och män, ungdomar och vuxna.

Hela VO-College organisation, bestående av 22 regionala college, kommer på olika sätt att delta aktivt i projektet. Både regionala och lokala VO-College är mottagare av resultaten. 

Läs mer om projektet! 

 

Frågor kring ESF-projekt hänvisas till Carin Bergström, VO-College kansli. 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare