Ny omgång utbildning till Språkombudsutbildare

tisdag, 24 oktober 2017

Under våren 2018 (med start i februari) genomför föreningen Vård- och omsorgscollege tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum en ny omgång utbildning till språkombudsutbildare. 

Utbildningen riktar sig till lärare eller motsvarande med minst 30 högskolepoäng i Svenska som andraspråk eller dokumenterad erfarenhet av SFI/Svenska som andraspråk, vård- och omsorgslärare med gedigen kunskap och erfarenhet av hälso- och sjukvård, äldreomsorg och/eller omsorg om personer med funktionsnedsättning samt till verksamma inom vård och omsorg med vana att leda grupper. De två personer (team) som anmäls bör uppfylla följande kriterier som par:

  • Kunskap om och intresse för vård- och omsorgens vardagsarbete
  • Kunskap om social dokumentation
  • Kunskap om andraspråksinlärning och – utveckling
  • Datorvana
  • Möjlighet och motivation till att använda Facebook som verktyg i utbildningen
  • Kunskap och erfarenhet av pedagogik och didaktik 

Utbildningen omfattar fyra träffar under våren 2018 med mellanliggande uppgifter som beräknas omfatta c:a sex arbetsdagar. Deltagande i träffarna är obligatoriskt. Utbildningen genomförs kl. 10.00 – 16.30 i Stockholm (se adress nedan) på följande datum:

  • Tisdag den 6 februari 2018, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på Gävlegatan 16
  • Tisdag den 13 mars 2018, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på Gävlegatan 16
  • Tisdag den 10 april 2018, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum på Gävlegatan 16
  • Måndag den 14 maj 2018, Sveriges Kommuner och Landsting på Hornsgatan 20 

Här hittar du mer information om den här utbildningsomgången. Anmälan görs via regionalt Vård- och omsorgscollege. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person.

Från och med årsskiftet (2017–2018) så står föreningen Vård- och omsorgscollege som ägare till konceptet och utbildningen till språkombud och språkombudsutbildare, läs mer om det här!

Läs mer om Språkombud, och om utbildningen till Språkombudsutbildare.

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018