Presentationer från Studiedagen 2017

onsdag, 1 november 2017

Den 30 oktober arrangerade Vård- och omsorgscollege en studiedag för skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare med flera på Campus Konradsberg i Stockholm. Dagen innehöll både gemensamt program för alla och förvalda seminarier. Här kan du ta del av de presentationer som visades under dagen. 

Utställare under dagen var Gleerups och Sanoma Utbildning

 

Från det gemensamma programmet 

Senaste nytt från VO-College​ – VO-College kansli 

Se presentationen. 

VO-College Stockholm - Aisha Amin, VO-College Stockholm

Se presentationen. 

Helhet och sammanhang på yrkesprogrammen – Eva Lanteli, Skolinspektionen 

Se presentationen.

Aktuellt från Skolverket – Eva Ekstedt Salzmann, Skolverket

Se presentationen.

Validering – Elin Landell, Valideringsdelegationen

Se presentationen.

Utredning om kommunal vuxenutbildning – Isabella Enbågen, Utbildningsdepartementet

Se presentationen

 

Valbara seminarier

Att leda i digital förändring: Så kan skolan bidra till den digitala kompetensen – Helén Starkman och Cecilia Brauer, DigIT

Se presentationen.

Att undervisa utifrån funktionshinderområdets kompetensbehov – Mia Grauers och Anna Ohlsén, Forum Carpe

Se presentationen.

Språkstöd till Demens ABC – Olga Orrit, Svenskt Demenscentrum

Se presentationen.

Validering inom vård och omsorg – Anne Sandstedt, Validering Väst och Zenita Cider, VO-College kansli

Se presentationen.

 

Arrangör var föreningen Vård- och omsorgscollege i samarbete med Vård- och omsorgscollege Stockholm  

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018