Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen

onsdag, 15 november 2017

Skolverket utlyser nu ett statsbidrag för att utbilda personer som har tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen,  på gymnasial nivå. Syftet är att ge deltagare kompetens för en tillsvidareanställning.

Ansökan för 2018 är öppen från den 1 december 2017 till den 2 januari 2018. Bidraget kan sökas av kommuner, kommunalförbund eller kommuner i samverkan.

Läs mer på skolverket.se

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare