Palliation ABC - Betaniastiftelsen i samarbete med Svenskt Demenscentrum

onsdag, 7 februari 2018

Betaniastiftelsen har i nära samarbete med Svenskt Demenscentrum lanserat en avgiftsfri webbutbildning i allmän palliativ vård som heter "Palliation ABC", och som baseras på Socialstyrelsens kunskapsstöd. 

"Vi hoppas att Palliation ABC kommer innebära en positiv möjlighet till fortbildning i palliativ vård inom vård och omsorg och ytterst att sjuka och närstående får den vård och det stöd de behöver" hälsar Johan Sundelöf, läkare och programchef på Betaniastiftelsen.

Utbildningen tar ca 3,5 timme att genomföra, vänder sig till all personal inom vård och omsorg och kan göras individuellt eller i grupp via dator, surfplatta eller mobil.

Palliation ABC finns tillgänglig på Svenskt Demenscentrums utbildningsportal.

Läs mer på: palliationsakademin.se

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018