Nytt webbaserat stöd för kartläggning av yrkeskunskaper

fredag, 20 april 2018

Skolverket lanserar ett nytt verktyg för att ge stöd i kartlägging av yrkesgrupper samt planering av examen på gymnasial nivå inom komvux. Du som har bäst nytta av verktygen är studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare, ämneslärare eller handläggare på Arbetsförmedlingen.

Verktyget, som finns på ett flertal olika språk, är ett lättillgängligt och direkt stöd för att arbeta med kompetenskartläggning, validering och tillgodoräknande av yrkeskompetenser. Verktyget är framtaget för komvux men är även användbart inom gymnasieskolan och kan bidra till bättre övergångar mellan gymnasieskola och vuxenutbildning.

Läs mer på Skolverket.se

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018