Nu öppnar anmälan till höstens utbildning för handledare steg tre

tisdag, 24 april 2018

Höstens utbildningsvända nummer fem i ordningen

 

Definition steg 3  

Steg 3-handledarens uppdrag är att handleda handledare (steg 1 och steg 2) enskilt eller i grupp, samordna samt utveckla det operativa handledaruppdraget. Uppdraget innebär även att fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakare gällande handledning.   

   

Bakgrund 

Under hösten 2015 utvecklades och implementerades en nationell handledarutbildning steg 1-3 inom VO-College. Steg 1-2 motsvarar den nationella gymnasiekursen ”Vårdpedagogik och handledning” 100p med extra material gällande VO-College. Handledare steg 3-utbildningen har tidigare genomförts i fyra omgångar i Skåne under 2016/2017 med goda resultat. Det tredje steget möjliggör utveckling av handledarorganisationen på arbetsplatserna. Utbildningens struktur och innehåll för steg 3 har godkänts av styrelsen för Vård- och omsorgscollege den 22 oktober 2015.  För inspiration, titta gärna på filmen som beskriver hur två kommuner använder handledare steg 3 i sina verksamheter inom Hemtjänst och LSS-verksamhet. 

Utbildningen vänder sig till alla vård- och omsorgsverksamheter och förutsätter att chef som skickar medarbetare på utbildning har för avsikt att delta em dag 5 samt implementera rollen/funktionen i sin verksamhet efter avslutad utbildning.  

Tider

   För deltagarna: 1:a oktober, 3:e oktober, 22:a oktober, 24:e oktober samt 12:e november. Obligatorisk närvaro mellan kl.9.00-16.00 alla dagar.     

För deltagarnas chefer: 12:e november kl.12.00-16.00 (obligatoriskt)   

Plats

Dag 1, 2, 3 samt dag 5 genomförs på Dockplatsen 26 i Malmö. Dag 4 genomförs på Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3b i Lund.    

Kostnad

Utbildningen är gratis för deltagarna.    

Utbildare

Gunilla Kajrup-Aspeborg, regional processledare   

Anmälan

Anmälan sker senast den 1:a september 2018 till [email protected] Vi tillämpar ”först till kvarn” vid anmälningsförfarandet. Antalet deltagare är maximerat till 25 personer.  Anmäl namn på deltagare, arbetsställe, epostadress samt kontaktuppgifter till närmaste chef.     

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras avgift för genomförandet.   

 

Utbildningens upplägg och genomförande steg 3   

Tidsåtgång: fem dagars utbildning. Mellan utbildningsdagarna behöver deltagarna tid för genomförande av hemuppgifter.    

Under Dialogcaféet dag fem förväntas blivande steg 3-handledarnas chefer delta.   

 

Dag 1: Pedagogiskt ledarskap   

Dag 2: Grupprocesser och kulturmöten – Mötesmetoder och presentationsteknik   

Hemuppgift: 1 och 2   

Dag 3: Grupprocesser och kulturmöten – Mötesmetoder och presentationsteknik   

Dag 4: Samtalsmetodik och svåra samtal  

Hemuppgift: 3   

Dag 5: Seminariedag med Dialogcafé   

 

Upplägg   

Utbildningen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar, rollspel, individuella uppgifter, hemuppgifter samt seminarium med Dialogcafé.   

   

Urvalsgrunder deltagare   

Engagerade medarbetare med formell utbildning och erfarenhet inom relevant yrkesområde, rekommenderad av den egna organisationen.   

   

Förkunskaper deltagare   

Deltagare ska ha genomgått handledarutbildning steg 1 och steg 2 inom  

Vård- och omsorgscollege med betyg samt därefter ha minst ett års erfarenhet av att arbeta som handledare.   

   

Intyg   

Nationellt intyg erhålls efter genomförd utbildning, där deltagaren deltagit vid samtliga utbildningstillfällen samt genomfört samtliga uppgifter.   

Intyg undertecknas av regional ordförande alternativt regional samordnare inom vård- och omsorgscollege Skåne.   

   

Syfte och mål Handledarutbildning steg 3   

Teoretisk kunskap och praktisk färdighet att arbeta som steg 3-handledare   

Karriärutveckling för den enskilde handledaren   

Arbetsplats- och organisationslärande för verksamheterna   

   

Uppdraget/funktionen som steg 3-handledare innebär att:   

Handleda handledare (steg 1 och steg 2) i grupp   

Samordna handledare (steg 1 och steg 2) i verksamhet samt utveckla handledaruppdraget   

Steg 3-handledare möjliggör för handledare (steg 1 och steg 2) att samråda gällande det operativa handledaruppdraget och/eller andra relevanta frågeställningar   

Introducera nyanställda, kollegor och studerande m.fl.  

Fungera som informationsansvarig och omvärldsbevakare gällande handledning    

 

Utvärdering   

Utvärdering av Handledarutbildning steg 3 genomförs efter avslutad kurs.   

   

 Information     

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Regional samordnare Gunilla Kajrup-Aspeborg

   

   

   

Nyheter

 • 16aug2019

  Filmen om Jonna

 • 7aug2019

  Yrkes-VM i Kazan – snart dags för Jonna

 • 27jun2019

  Semesterstängt på kansliet 8-28 juli

 • 18jun2019

  Lenita Granlund och Per Nordenstam - nya ledamöter i VO-College styrelse

 • 18jun2019

  Nytt metodmaterial för validering presenterat för engagerade lärare

 • 17jun2019

  Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

 • 8maj2019

  Save the date Rikskonferens 5 december

 • 29apr2019

  Skyddad yrkestitel för undersköterskor

 • 23apr2019

  Resultat av ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO

 • 26mar2019

  Workshop om validering