Temadag om kompetens inom äldreomsorgen - Så blev det!

onsdag, 13 juni 2018

Den 12 juni arrangerade föreningen Vård- och omsorgscollege en temadag om kompetens inom äldreomsorgen. Målgruppen för konferensen var framförallt arbetsgivare inom äldreomsorgen, men även utbildningssidan och andra nyckelpersoner fanns representerade. Antalet platser på temadagen sålde slut snabbt, men de lyckliga som finns en plats bidrog med stort engagemang och viktiga frågeställningar under dagen.

Första punkten för dagen innehöll senaste nytt från VO-College kansli, som Zenita Cider (VD) och Carin Bergström (utvecklingsledare) presenterade. Se bilderna från presentationen.

Därefter presenterades regeringens uppdrag om reglering av yrket undersköterska (läs kommittédirektivet) och Harriet Wahlberg från regeringskansliet berättade om uppdraget och vad som synliggjorts hittills, tillsammans med kollegorna Petra Zetterberg Ferngren och Johanna Hedström. Se bilderna från presentationen.

Olga Orrit som driver ett delprojekt om språk och kommunikationskompetens i VO-College ESF-projekt ”Fokus yrkesutbildning VO”, samt är involverad i det pågående projektet (också inom VO-College) för utveckling av språkombudskonceptet, berättade om språkkompetens inom vård- och omsorgsbranschen. Se bilderna från presentationen.

Emma Ölmebäck från Kommunals avtalsavdelning (samt representant/vice ordförande i VO-College styrelse) berättade om Kommunals syn på yrkeshögskoleutbildning (YH) som en väg till yrkesutveckling. Se bilderna från presentationen.

Agneta Jöhnk är chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting (samt ordförande i VO-College styrelse) och hon pratade om den avsiktsförklaring som tecknats mellan SKL och Kommunal (länk) och vad den betyder i praktiken. Hon pratade även om SKL:s rekryteringsrapport. Se bilderna från presentationen.

YH-utbildning var ett återkommande tema under dagen, och två verksamheter var på plats för att visa på praktiska exempel! Margaretha Häggström från Göteborgs stad presenterade deras kompetensmodell. Se bilderna från presentationen.

Birgitta Andersson från Timrå kommun berättade om specialistundersköterskorna som har utbildats och arbetar där. Se bilderna från presentationen.

Föreningen Vård- och omsorgscollege har ett uppdrag att arbeta för begäran om nationellt likvärdigt innehåll i YH-utbildning inom vård och omsorg. Thomas Persson som är generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan var på plats för att berätta om nationellt likvärdiga utbildningar utifrån deras perspektiv. Bilderna från denna presentation saknas.

Efter det knöts säcken ihop av den arbetsgrupp inom VO-College som just nu arbetar för en begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning till Specialistundersköterska inom äldreomsorgen. På scenen för att presentera arbetet hittills stod Ingrid Von Sydow från Linköpings kommun och VO-College Östergötland, samt Ingrid Säterberg från VO-College Västernorrland. Se bilderna från presentationen.

Dagen avslutas med flaggan i topp och med många nöjda men trötta deltagare (och arrangörer).

Tills vi ses nästa gång! 

Psst.... Missa inte VO-College Jubileumskonferens den 4-5 december. Läs mer här på hemsidan! 

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!