Gymnasiearbetet kan ersättas av Vård och omsorgsspecialisering x 2

torsdag, 21 juni 2018

Från den 1 juli gäller de nya reglerna för diplom även för vuxenstuderande. Nytt är också att Gymnasiearbetet kan bytas ut till Vård- och omsorgsspecialisering x 2.

Skolverket har tillsammansmed med nationella programrådet för Vård- och omsorgsprogrammet tagit fram två nationella yrkespaket för vuxenutbildningen, ett på 800 poäng och ett på 1 500 poäng.

Nationella yrkespaket för vuxenutbildning

Yrkespaketen stämmer väl överens med den paketering vi har gjort inom VO-College sedan tidigare men i Skolverkets paketering på 1500 poäng ingår inte gymnasiearbetet.

I Skolverkets paketering ingår istället en kurs som heter Vård- och omsorgsspecialisering 50 poäng, som ska läsas två gånger med två olika fördjupningsområden. Innehållet i kursen liknar innehållet i gymnasiearbetet. Därför kommer det vara möjligt att läsa vård- och omsorgsspecialisering x 2 som ett alternativ till gymnasiearbetet inom VO-College diplomregler.

Tillägget i diplomreglerna för gymnasiearbetet börjar gälla den 1 juli 2018. Samtidigt börjar de nya reglerna för VO-College diplom att gälla i vuxenutbildningen. De nya diplomreglerna innebär bland annat att eleverna ska ha godkända betyg i svenska och samhällskunskap.

Vuxenutbildning som bygger på Vård- och omsorgsprogrammet

Regler för diplom från den 1 juli 2018

1500 poäng där följande kurser har lägst betyget E:

Programgemensamma ämnen 950 poäng
Hälsopedagogik – 100 poäng
Medicin 1 – 150 poäng
Etik och människans livsvillkor – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Specialpedagogik 1 – 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 - 150 poäng

Programfördjupning 300 poäng
Kurser i Vård- och omsorgsutbildning (ej svenska, engelska, matematik)

Gymnasiegemensamma ämnen 150 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 - 50 poäng

Gymnasiearbete eller Vård och omsorgspecialisering 100 poäng
Gymnasiearbete inom Vård- och omsorg - 100 poäng
Eller två kurser Vård och omsorgspecialisering - 50 poäng

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering