Hänt i ESF-projektet - Juli/Augusti 2018

torsdag, 30 augusti 2018

ESF-projektet "Fokus Yrkesutbildning VO" startade den 1 september 2017 och pågår fram till sista februari 2019. Här kan du ta del av hur projektet har utvecklats under de senaste två månaderna.

Läs mer om Fokus Yrkesutbildning VO

Juli och augusti har varit semestertider för de flesta och så även till viss del för projektledningen. Därför är aktiviteterna något färre än tidigare månader, men det har fortfarande hunnits med en del (inte minst i strukturering och planering inför hösten). 

I början på juli fanns delar av projektet representerat under Almedalsveckan. Catarina Lindahl-Petäjä, som är delprojektledare för attraktion till branschen, medverkade i en panel med just attraktion i fokus. Panelen arrangerades av Seniorval, som delprojektet har en del samverkan med.

Under sommaren har även yrkesambassadörsutbildningen utvecklats tillsammans med den regionala processledaren för Vård- och omsorgscollege i Gävleborg. För att säkerställa att de horisontella principerna är inkluderade i yrkesambassadörernas arbete har ett stort fokus legat på att synliggöra detta i utbildningsupplägget. Fokus i utbildningen är vilken roll yrkesambassadörer har, varför de horisontella principerna behövs och vilka konsekvenserna är om principerna inte tas med i åtanke i yrkesambassadörers interaktioner med andra.

I augusti reste huvudprojektledare Carin Bergström tillsammans med Carina Åberg (metodstöd) till Kronoberg och Skåne för planeringsmöten med Catarina respektive Gunilla Kajrup-Aspeborg, som är delprojektledare för handledning och handledarutbildning.

           

Olga Orrit som är delprojektledare för området språk och kommunikation har under sommaren arbetar med att utveckla och revidera utbildningen för chefer som ingår i konceptet "språkombud" och som omfattar två halvdagar. De uppdaterade konceptet kommer att testas i höst i samverkan med VO-College Stockholm. I VO-College Örebro län finns en arbetsgrupp för språkombudsutbildning som genom projektet får stöd i sitt arbete samt är bollplank i arbetet med stödmaterialet för implementering av språkombud. 

Mellan den 27 och den 29 augusti befann sig projektgruppen samt övriga kansliet i Värmland för planeringsdagar och studiebesök i regionen. I möten med verksamhetschef, gymnasiechef och lärare på plats i Arvika diskuterades bland annat attraktionen till de gymnasiala vård- och omsorgsutbildningarna liksom arbetsplatserna. Vikten av samt potentialen hos handledare ute i verksamheterna togs också upp i samtalen.

Under dag två fångades det upp idéer på hur resultat i projektet kan leva vidare i VO-College framtid genom bland annat språkombud, handledarskap och stolta ambassadörer i branschen!

Sista augusti avslutades även ESF-projektet Collegesamverkan Västra Götaland och i samband med det presenterade projektledaren resultaten från projektet för VO-College projektledare och VD tillsammans med Teknikcollege VD.

Nu väntar hösten och många större aktiviteter är i antågande. Fortsättning följer!

Du missar väl inte VO-College jubileumskonferens som också kommer bidra till att sprida resultat från projektet genom bland annat valbara seminarier? Klicka här för att läsa mer!

 

Läs vad som hände i ESF-projektet - Juni/Juli 2018