Årets handledare VO-College Skaraborg 2018 Radhika Good

måndag, 8 oktober 2018

Under styrgruppsmötet det 4 oktober uppvaktades 2018 års Handledare.
Hon heter Radhika Good och arbetar i Mariestad kommun.


VO-College Skaraborg är mycket stolta över att för andra året i rad utse Åretshandelare Skaraborg. Radhika är även nominerad till den nationella utmärkelsen Årets Handledare 2018 som utses av Nationella kansliet för vård och omsorgscollege. Priset delas ut vid den nationella jubileums konferensen i Stockholm 4–5 december.

Hon vann med motiveringen:


Kriterium 1

Beskriv handledarens engagemang i förbättringsarbete i samverkan mellan utbildning och arbetsliv:
Flertal elever och lärare har nominerat Radhika.
Radhika har så många bra egenskaper och är bara genom sitt sätt att ”vara” en förebild för yrket, hennes lättsamma och alltid hjälpsamma, ärliga, glada och positiva sätt avspeglar sig i hennes omgivning och bidrar till att öka intresset för världens viktigaste jobb, ett jobb inom omvårdnad. Någon beskrev Radhika ”att man blir glad och positiv av att bara se henne” vem kan få en bättre och positivare nominering till att utses till årets handledare?   
Rhadika är mycket engagerad i förbättringsarbete i samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Rhadika är som person mycket social och intresserad av sitt yrke och har en förmåga att bidra på ett mycket positivt sätt både i sin roll som handledare/medarbetare och ambassadör och fungerar som en värdefull länk mellan utbildning och arbetsliv. Hon bjuder på sig själv och inspirerar andra att välja ett yrke inom omvårdnad, hon är en förebild för många


Kriterium 2

Beskriv handledarens bidrag till ett hälsofrämjande arbetssätt:
Rhadika har förmågan att se alla människors behov och att alla har ett lika stort värde. Rhadika har förmågan att möta boende, elever och kollegor där de är just för stunden. Rhadika ser det lilla extra i vardagliga sysslor som bidrar till att boende, elever och kollegor mår så mycket bättre och får ett hälsosammare leverne. Rhadika är mån om sin egen och andras arbetsmiljö och hon är noga med att använda de hjälpmedel som finns. Hon tar ansvar för sin egen hälsa och hon inspirerar andra att se vikten av att ha ett hälsosamt liv och att alla har ett eget ansvar.


Kriterium 3

Beskriv handledarens förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö:
Rhadika har även en mycket god förmåga att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö för elever genom att alltid vara glad och positiv. Hon är tydlig och ärlig både när det gäller bra och mindre bra utförda arbetsuppgifter. Som handledare låter Rhadika elever ta ansvar och arbeta självständigt, hon är målmedveten och låter eleverna redan i början av sin praktikperiod få vetskap om vad som förväntas av dem och vad hon ska lära ut under denna tid, hon har en så fin jämvikt i de hon lär ut, så eleverna känner att man alltid kan fråga och att ingen fråga är för liten eller för stor för att ställa. Radhika har förmågan att stärka den lite försiktigare eleven att våga tro på sig själv och få en bättre självkänsla likväl som hon kan bromsa den som går lite fort fram.

 

Nyheter

 • 18jun2019

  Lenita Granlund och Per Nordenstam - nya ledamöter i VO-College styrelse

 • 18jun2019

  Nytt metodmaterial för validering presenterat för engagerade lärare

 • 17jun2019

  Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

 • 8maj2019

  Save the date Rikskonferens 5 december

 • 29apr2019

  Skyddad yrkestitel för undersköterskor

 • 23apr2019

  Resultat av ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning VO

 • 26mar2019

  Workshop om validering

 • 8mar2019

  Furuboda folkhögskola – den första certifierade folkhögskolan

 • 5feb2019

  Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildning till Stödpedagog

 • 21dec2018

  God Jul & Gott Nytt År!