Nätverksträff med regionala samordnare

fredag, 12 oktober 2018

I slutet av september var de regionala samordnarna i VO-College samlade i Stockholm för höstens första nätverksträff. Under två dagar diskuterades bland annat vårt pågående ESF-projekt "Fokus Yrkesutbildning VO" samt hölls föredrag av representanter från Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) och Skolverket.

Vård- och omsorgscollege regionala samordnarna bjöds in till två nätverksdagar den 25 och 26 september. Halva tiden ägnades åt ESF-projektet då delprojektledarna höll i seminarium om sina respektive delprojekt. Detta för att informera om vad som pågår i projektet samt för att få input till projektet från de regionala samordnarna. Det bjöd på många intressanta samtal om yrkesambassadörer, handledarutbildningen, språkutveckling på arbetsplatser och hur man kan arbeta med arbetsplatslärande - för att nämna några saker. 

Den återstående tiden fortsatte med spännande konversationer med anknytning till VO-College verksamhet och andra projekt. Exempelvis hölls en presentation om projektet om utvidgningen av konceptet språkombud, och nätverket ÖMS (Östra Mellansverige) bar fram ordföranderollen som samtalsämne. Även arbetsgruppen för likvärdigt innehåll i YH-utbildningar inom äldreomsorgen presenterade sin lägesrapport inom projektet.

Dagarna rundades av med två föredrag från Yh-myndigheten respektive Skolverket. Eva Ekstedt Salzmann presenterade Skolverkets förslag på vård- och omsorgsprogrammet, som är ute på remiss nu, och Lisa Östbring vid Yh-myndigheten presenterade en omvärldsanalys kring yrkeshögskoleutbildningar inom vård och hälsa samt socialt arbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till alla som presenterade och deltog på nätverksträffen! 

 

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!