Konceptet Språkombud utvecklas

måndag, 15 oktober 2018

VO-College har fått främjandemedel för att utveckla och sprida konceptet Språkombud. Ett nytt material för webbutbildningarna tas fram samt en handbok för arbetsplatser om hur man kan arbeta med språkutveckling. En pilotutbildning pågår och två utvärderare ser på språkombudsmodellen ur ett ekonomiskt- och ett språkligt perspektiv.

De flesta av de drygt 1 000 språkombud som har utbildats sedan 2008 arbetar inom kommunal äldreomsorg där de ger stöd till kollegor med behov att utveckla det svenska språket. Språkombuden bidrar till språkutvecklande och inkluderande arbetsplatser. Eftersom modellen är mycket framgångsrik ska den nu utvecklas till att passa även inom hälso- och sjukvård.

"Konceptet blir uppfräschat och aktuellt. Material som ger stöd till språkutveckling på arbetsplatserna produceras. Men vi behöver inte göra några grundläggande förändringar. Språkombudskonceptet som utgår ifrån att vi alla har ett gemensamt ansvar för språkutvecklingen gäller inom alla branscher." säger Kerstin Sjösvärd, projektledare. 

Så här funderar avdelningschefen Maria, språkombudet Louise och läkaren Hassan om språket på sin arbetsplats, Ljungby kirurgavdelning.

FOTO på Hassan, Maria och Louise.

”Det som jag som chef tänker på allra främst är såklart de akuta situationerna. Här måste ju det talade språket klaffa. Men vi skriver journaler och rapporter också. Att man förstår vad man läser, framför allt i rapporterna, är jätteviktigt. Eller vad säger du Louise?

Jag håller med! Just de medicinska facktermerna är svåra, för de ska vara korrekta i skrift, men sedan vill vi ju ha ett språk ut till våra patienter som ska vara vardagssvenska, och då är det viktigt att snabbt få fram de rätta orden och meningarna. Men medvetenheten om språket har spritt sig över hela avdelningen. Vi tänker till vid kaffebordet, att vi pratar långsammare, tydligare och undviker de där talesätten som kan vara väldigt förvirrande i svenskan. Hela personalstyrkan har liksom gått igång på detta, tänker till, och dubbelcheckar att vi har förstått varandra. Det är en helt annan nyfikenhet idag. Håller du med Hassan?

Ja, jag trodde att de skulle tycka att det är lite jobbigt om jag ofta frågar ’Vad sa du? Vad sa du?’ Men de säger att det är helt okej, det är bättre att du förstår och frågar om du inte förstår något. Så därför känner jag mig bekväm.”

 

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering