VO-Collegeveckan är här!

måndag, 15 oktober 2018

Äntligen är VO-Collegeveckan 2018 här! Under veckan kommer det att vara full aktivitet för att uppmärksamma världens viktigaste bransch. Vad som kommer att ske den här veckan ser olika ut i varje regionalt och lokalt college, så här kommer en översiktlig sammanställning av några av aktiviteterna.

Mycket kommer att hända under VO-Collegeveckan. Bland annat planeras föreläsningar med olika ämnen som är kopplade till vård och omsorg. I Norrbotten anordnas en föreläsning med temat psykisk ohälsa. Temadagar i alla dess former kommer också att arrangeras, som "Handledarens dag" i Oskarshamn, "Framtidens möjligheter - digitalisering inom VO" i Östersund och VO-Collegedagen i Stockholm. Uppland har temat "Språkombud - en länk mellan utbildning och arbetsliv".

I Västernorrland planeras upplevelseverkstäder för åttonde- och niondeklassare, och VO-College kommer att finnas representerat på flera mässor runt om, exempelvis i Eskilstuna i Sörmland. På gymnasiemässan i Halland kommer man att kunna se en film om undersköterskor, som är framtagen i samarbete med WorldSkills Sweden, med VR-glasögon. I Linköping finns VO-College hela veckan representerad i en galleria tillsammans med samverkanspartners. Även på sociala medier pågår VO-Collegeveckan. Västra Kronoberg lägger fokus på konceptet "Stolt undersköterska/-elev" med hashtagen #stoltundersköterska.

 

Vad är VO-Collegeveckan? 

VO-Collegeveckan handlar kort och gott om att prata, skapa, inspirera och sprida vård och omsorg. Dels gäller det att lyfta och marknadsföra vård- och omsorgsutbildningar och branschen, och dels gäller det att belysa det viktiga arbete som görs inom ramen för VO-College samverkan, lokalt så som regionalt. Du kan läsa mer om VO-Collegeveckan här.

Nationella Kompetensrådet - NKR

Språkombudet som resurs på arbetsplatsen

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018