Att arbeta inom vård och omsorg som nyanländ

tisdag, 13 november 2018

WorldSkills Swedens kampanj Use Your Skills riktar sig till nyanlända i Sverige och som söker jobb eller utbildning. Use Your Skills syftar till att ge information om utbildning och jobb inom olika branscher, däribland vård och omsorg, genom en serie av korta filmer. I filmen om vård och omsorg träffar vi Cris, som kom till Sverige för fem år sedan. Idag arbetar han som undersköterska i Ljusdal, Gävleborg. Se filmen här!

WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och den svenska staten. Deras mål är att "höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning". Du kan läsa mer om WorldSkills Sweden här.

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Save the date 5 december Rikskonferens

Nationella Kompetensrådet - NKR

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering