Förlängt projektet om Språk- och kommunikationskompetens

måndag, 28 januari 2019

ESF-projektet Fokus Yrkesutbildning avslutas i stora delar enligt plan den 28 februari.  Föreningen har dock fått möjlighet att inom ramen för befintlig budget förlänga den del som handlar om språk- och kommunikationskompetens.  Förlängningen ger oss möjligheter att arbeta vidare med både spridning och implementering av projektresultaten. Tillsammans med regionala college jobbar vi för ett språkutvecklande arbetssätt och effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning.

Förlängningen kommer att fokusera på två spår. Det ena handlar om implementering av nya produkter och stödmaterial i regioner där behov och intresse finns. Det andra handlar om att sprida kunskap om projektresultaten till regioner som har intresse av att veta mer och sedan skapa förutsättningar för implementering.

Förlängningen av projektet ger oss möjligheter att erbjuda stöd i implementering av stödmaterial och verktyg. Planering av arbetet pågår tillsammans med regionala VO-College. Mer information kommer framöver.

 

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Jubileumskonferensen 4-5 december 2018