Skolverkets revidering av Vård- och omsorgsprogrammet

onsdag, 18 december 2019

Skolverket reviderar Vård- och omsorgsprogrammet och flera andra av gymnasieskolans yrkesprogram. Förslagen till förändringar i ämnesplaner, inriktningar och programfördjupningar är på remiss fram till den 31 januari 2020. Förändringarna kan tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Skolverket skriver på sin hemsida att remissen omfattar innehåll i inriktningar, programfördjupningar och ämnesplaner.

”Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Med anledning av dessa ändringar föreslår Skolverket en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen föreslås upphävas och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.”

Läs artikeln i sin helhet på Skolverkets hemsida

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR