Fantastiska insatser i vård och omsorg under coronatider

torsdag, 2 april 2020

År 2020 inleddes som vanligt med intensiva planer och fulla kalendrar. Ingen av oss kunde tro att världen ett par månader senare skulle hamna i ett globalt krisläge som förändrar allt. De som har de viktigaste och svåraste jobben i denna kritiska tid är alla som arbetar inom vård och omsorg. De gör fantastiska insatser varje dag!

Liksom de flesta verksamheter måste Vård- och omsorgscolleges förändra många planer. Bland annat ställs Yrkes-SM in, som skulle ha arrangerats i Helsingborg i slutet av april, utbildningen av språkombudsutbildare flyttas fram liksom nomineringen av Årets handledare och årets rikskonferens flyttas till nästa år.

Jag har full förståelse för att det också ser ut så här i regionala och lokala college runt om i hela landet. Många är de planerade aktiviteter som måste ställas in eller flyttas på. Nu gäller det för alla att göra omprioriteringar och jobba både kort- och långsiktigt samtidigt. Men vi måste också hålla i våra gemensamma strukturer för att trygga den framtida personal- och kompetensförsörjningen i vård och omsorg.

På VO-Colleges kansli arbetar vi alla hemifrån. Interna och externa möten sköter vi via olika digitala forum. Vi har haft digitala möten med styrelsen och Nationella rådet, och i maj planeras en digital nätverksträff med de regionala samordnarna. En sak som vi lär oss nu – och som vi har haft i vår verksamhetsplan i flera år – är att bli bättre på just digitala möten. Jag kan lova att vi har blivit duktiga på det nu. Den erfarenheten, och mycket annat, tar vi med till den framtid som väntar när coronapandemin har klingat av.

Trots dessa oroliga tider vill jag önska en fin och stillsam påsk.

Zenita Cider, vd VO-College

 

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt