Två delprojektledare till ESF-projektet Validering vård och omsorg

torsdag, 16 april 2020

Föreningen Vård och omsorgscollege har beviljats ESF-medel för utvecklingsprojektet Validering vård och omsorg som ingår i utlysningen ”Strategisk kompetensutveckling av yrkesverksamma inom validering”. Utlysningen ryms inom programområde 1, specifikt mål 1.1 som lyder:  ”Stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män, men även hos personer som står långt från arbetsmarknaden, i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov”. 

Projekten som bedrivs inom ramen för utlysningen ska bidra till strategisk kompetensförsörjning genom stöd till kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma inom validering och utveckling av metoder som stödjer tillämpning av validering.

Anställningsform:
I första hand tjänsteköp från nuvarande arbetsgivare alternativt allmän visstidsanställning.

Omfattning:
Deltid 50 % med varierande antal arbetstimmar/månad.

Omfattning av tjänst kan diskuteras.

Anställningstid:
1 september 2020 – 31 maj 2022

Projektets analys- och planeringsfas pågår fram till 30 juni 2020, då en avstämningsrapport lämnas till Svenska ESF-rådet. Projektet förväntas sedan gå vidare till genomförandefasen.

Tjänsterna tillsätts under förutsättning att Svenska ESF-rådet godkänner avstämningsrapporten.

Arbetsuppgifter:

Tillsammans med övriga i projektledningen och i samverkan med VO-College kansli, driva projektarbetet som en del i VO-College arbete, läs mer på hemsidan.  Projektarbetet leds av en ansvarig projektledare vid VO-College kansli, där det även finns projektassistent/ administratör och ekonomiskt ansvarig.

Som delprojektledare är du ansvarig för att genomföra kompetensutveckling utifrån VO-College valideringsmodell utifrån resultatet av den kompetensbehovsinventering som genomförs i projektet. Delprojektledarna ansvarar för kompetensutvecklingen utifrån en gemensam plan och är delansvarig för helheten i projektet.

I arbetet ingår framför allt att genomföra kompetensutveckling utifrån VO-College valideringmodell, uppdatera befintligt metodmaterial utifrån innehåll i det nya Vård- och omsorgsprogrammet och den uppföljning av materialet som planeras genomföras, arbeta med metodutveckling, omvärldsbevakning mm.  Kontakter och samverkan med VO-College samverkansstruktur och samverkansparter, leda små och stora arbetsgrupper, fokusgrupper och workshop. Att ta kontakter och skapa nätverk med olika intressenter som är viktiga för utvecklingsprojektet, ingår också i uppdraget.

Resor och gemensamma projektledningsmöten ingår i arbetet.

Ansökan som ligger till grund för projektarbetet.

För samtliga delprojektledare gäller följande kvalifikationer

 • Kunskap om VO-College samverkansstruktur
 • Gedigen kunskap om validering generellt och validering i vård och omsorg specifikt
 • Kunskap om behovet av personal och kompetensförsörjning i vård och omsorg
 • Kunskap om utbildningssystemet och kunskap om olika utbildningsvägar för arbete i vård och omsorg
 • Kunskap om och intresse av att genomföra kompetensutveckling för yrkesverksamma
 • Kunskap om och intresse för utvecklingsarbete
 • Erfarenhet av och intresse för arbete i projektform, erfarenhet av ESF-projekt är meriterande
 • Kan arbeta både självständigt inom givna ramar och i grupp
 • Kan hålla deadlines
 • Erfarenhet av att leda grupper av olika storlek
 • Erfarenhet av att göra presentationer inför stora grupper
 • God förmåga att uttrycka sig i skrift
 • Relevant akademisk utbildning

Önskvärda kvalifikationer

 • Kännedom om horisontella principer och normkritiskt förhållningssätt
 • Kunskap och erfarenhet av olika former av informationsinsamling och sammanställning

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

Ansökan med CV och personligt brev, skickas [email protected] senast den 24 maj 2020.                                                                                                                 

Frågor om tjänsterna, anställningsform mm besvaras av: Zenita Cider, tel. 08-452 76 24  

Frågor om projektet besvaras av: Carin Bergström, tel. 08-452 74 04

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Korta utbildningar i yrkeshögskolan

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt