VO-College

Nya vo-programmet

Här samlar vi information och tips om hur lokal och regionala Vård- och omsorgscollege kan planera och lägga upp utbildningar när det nya Vård- och omsorgsprogrammet och yrkespaketen inom vuxenutbildningen träder i kraft den 1 juli 2021. 

Planeringsstöd och övergång till nya yrkespaket inom vård och omsorg

För elever i vuxenutbildningen som började sina studier före juli 2021 behöver de individuella studieplanerna ses över. Det behövs en bedömning utifrån de kurser som eleven redan har läst eller påbörjat och vilka av de nya kurser som ska läggas till.

Styrande för ett yrkespaket mot undersköterska är att det ska omfatta 1 500 poäng i relevanta yrkeskurser, svenska och samhällskunskap.

På Skolverket hemsida finns ett planeringsstöd i form av en Excell fil med information som kan användas som stöd vid planering av utbildningen. Förändringar av kurser och ämnesplaner inom komvux på gymnasial nivå - Skolverket

Lite längre ner på den sidan under Vård och omsorg, Planeringsstöd och övergång, hittar du Excell-filen Lista över nya och upphävda kurser samt reviderade yrkespaket som innehåller 4 flikar:

  • Innehåll
  • Alla ämnen, kurser och kurskoder inom vård och omsorg som gäller från den 1 juli 2021. Fliken innehåller även de ämnen/kurser som upphävs 1 juli 2021 respektive 1 juli 2022.
  • Reviderade yrkespaket för undersköterska och vårdbiträde.
  • En tabell över några tidigare kurser och nya kurser som till stor del har överensstämmande innehåll.

Vård- och omsorgsprogrammet förändras i två steg

Förändringarna inom vård- och omsorgsprogrammet har skett i två steg varav merparten träd i kraft den 1 juli 2021. Skolverket

Förändringar i vo-programmet

Förändringar i yrkesprogram

Aktuella regeländringar från 1 juli 2021

En hel del ändringar i lagar och regler inom skolområdet börjar gälla 1 juli. Det gäller även ändringar i läroplaner. Ändringarna listas efter vilket datum de börjar gälla.

Läs mer på Skolverkets sida

Frågor och svar om nya vård- och omsorgsprogrammet

Det är många funderingar kring det nya vård- och omsorgsprogrammet och hur kan jag tänka kring kurser. Några frågor och svar hittar du här. Vi fyller på listan vart efter frågorna kommer. Läs mer

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet den 1 juli 2021

Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Det påverkar även yrkespaketen till undersköterska och vårdbiträde samt reglerna för diplom och intyg från Vård- och omsorgscollege som kan anpassas till nya programstrukturer. Läs mer

Kurser i vo-program och yrkespaketen 2021

Det nya vård- och omsorgsprogrammet och yrkespaketen får en ny programstruktur från den 1 juli 2021.  Läs mer