Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Här samlar vi information och tips om hur lokala och regionala Vård- och omsorgscollege kan planera och lägga upp utbildningen när det nya Vård- och omsorgsprogrammet och yrkespaketen inom vuxenutbildningen träder i kraft den 1 juli 2021.

Frågor och svar om nya vård- och omsorgsprogrammet

Det är mågna funderingar kring det nya vård- och omsorgsprogrammet och hur en kan tänka kring kurserna. Några frågor och svar hittar du här. Vi fyller på listan vart efter frågorna kommer. Läs mer

Fyrbodals arbete inför nya Vård- och omsorgsprogrammet

Arbetet med det nya vård- och omsorgsprogrammet pågår runt om i Sverige.Christina Wennerdal regional processledare Vård- och omsorgscollege Fyrbodal och Maria Klamas Vetenskaplig ledare och utvecklingsledare i Fyrbodals kommunalförbund berättar om hur man arbetar med frågan. Läs mera

Uppsala läns arbete inför nya vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgscollege Uppsala län tillsatte en arbetsgrupp med bred representation för att förbereda sig inför starten av det nya vård- och omsorgsprogrammet. Läs mer

Förändringar i vård- och omsorgsprogrammet den 1 juli 2021

Programstrukturen i vård- och omsorgsprogrammet förändras den 1 juli 2021. Det påverkar även yrkespaketen till undersköterska och vårdbiträde samt reglerna för diplom och intyg från Vård- och omsorgscollege som anpassas till den nya programstrukturen. Läs mer

Kurser i vo-programmet och yrkespaketen 2021

Det nya vård- och omsorgprogrammet och yrkespaketen får en ny programstruktur från den 1 juli 2021. Läs mer

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt