Nyheter

  • 19nov2013

    Rikskonferens 2013 – Unga i utbildning och arbete i vård och omsorg

Sidor

Nationella Kompetensrådet - NKR

Jämställdhetspriset: VO-College Kronoberg är nominerade!

ESF-projekt

Nya riktlinjer för validering

Tack, för 10 år av samverkan!

Nätverksträff med regionala samordnare