Nyheter

 • 23jan2014

  Fem vinnare går vidare till Yrkes SM

 • 21jan2014

  Följ Yrkes SM på Instagram

 • 18dec2013

  Sök statsbidrag för APL och för utbildning för yrkeslärare

 • 9dec2013

  Pris till elevhandledare

 • 27nov2013

  Dokumentation från konferens för skolledare och lärare

 • 22nov2013

  Ny hemsida

 • 19nov2013

  Rikskonferens 2013 – Unga i utbildning och arbete i vård och omsorg

Sidor

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt