Nyhetsbrev nr 3 2015

Nyhetsbrev nr 3 2015

Förberedande ESF projekt - Fokus vård och omsorg

Föreningen VO-College har beviljats ett förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd. Projektet startade den 1 december och pågår fram till 30 juni 2016. Resultatet av förstudien ska generera projektidéer för kommande genomförandeprojekt.

Hela VO-College kommer involveras på ett eller annat sätt i projektarbetet. Dels genom att exempelvis bidra med erfarenheter och fakta kring de identifierade utmaningarna och genom dialog kring de resultat som kommer fram under projektets gång. Hela VO-College struktur är viktig för att det förberedande projektet ska lyckas.

Avsikten med satsningen är att undersöka hur kompetensförsörjningen i välfärdssektorn kan säkras.

Dialogkonferens om diplom

Kansliet bjuder in till dialog kring reglerna för diplom. Diplomen är till för att underlätta rekryteringen av välutbildad personal och att vara en sporre för eleverna att fullfölja utbildningen. Nu ser vi över reglerna och dialogkonferensen är ett led i det arbetet. Två personer per regionalt college är inbjudna till dialog kring diplomen. Konferensen hålls i Stockholm den 9 februari 2016.

Snabbspår för nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Föreningen har beviljats ett bidrag från Arbetsmarknadsdepartementet för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser som ska göra det lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och parterna i föreningen VO-College för nu samtal om detaljer i en modell till snabbspår inom vård och omsorg.

Deltävlingar inför Yrkes-SM

Den 20 januari 2016 arrangerar VO-College i Malmö, Falköping och Uppsala deltävlingar för uttagning till Yrkes-SM som går i Malmö den 11-13 maj. De som vinner och de som kommer tvåa i de regionala tävlingarna går vidare till SM. Vinnaren i SM går vidare till EM, Euroskills, som hålls i Göteborg den 1-3 december.

Handledarutbildning i tre steg

Under våren och sommaren har regionala samordnare Gunilla Kajrup (Skåne), Ingrid Säterberg (Södra Norrland) och Catarina Lindahl Petäjä (Kronoberg) arbetat fram lärar- och studiehandledningar för VO-College handledarutbildning steg 1 – 3. Under hösten och vintern har de genomfört fem konferenser på olika platser i landet om hur materialet kan användas. Med på turnén var även Kerstin Sjösvärd projektledare på Stockholms läns Äldrecentrum, som informerade om språkombud och Demens ABC.

VO-College riktlinjer för handledarutbildning gäller från 1 juli 2016.

Språkombudsutbildning

Den 10 december avslutades den första utbildningen för språkombudsutbildare där tio regionala college var representerade. De 22 språkombudsutbildarna är nu redo att utbilda språkombud i sina regionala college, med hjälp av den nyutvecklade språkombudsutbildningen i konceptet Blended Learning. Blended Learning är en form där traditionellt klassrumslärande kombineras med webmaterial och Facebookgrupper.

Demens ABC

Demens ABC är en webbutbildning i nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom. Ett nytt språkstöd är nu klart att skicka till tryckeriet och kommer att vara tillgängligt inom kort. Ett efterlängtat material som stärker både språk- och yrkeskunskaperna.

Arbetet med språkombud och Demens ABC har genomförts med stöd av Skolverket och i samverkan mellan VO-College, Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Rikskonferensen 2015

Den årliga rikskonferensen ägde rum den 18 november på Bygget Fest och Konferens i Stockholm. Här möttes 140 deltagare från arbetsliv och utbildning över verksamhetsgränserna för att ta del av nyheter och inspiration i aktuella ämnen.  

VO-Collegeveckan

Den 12-16 oktober satte vi strålkastaren på vård och omsorg genom att ordna aktiviteter i hela landet. Det bjöds på öppet hus, konferenser, forskargfrukost, upplevelseverkstäder och mycket annat. Elever från Vård- och omsorgsprogrammet visade sina kunskaper bland annat genom att ta blodtryck och blodprov på allmänheten, delta i yrkestävlingar och flytta ut lektioner till affärscenter. 

Aktiviteterna riktades till elever i högstadiet, allmänheten, yrkesverksamma, elever på Vård- och omsorgsprogrammet samt chefer inom vård och omsorg. Nu samlar vi in uppgifter för att bilda en idébank att inspireras av vid nästa års VO-Collegevecka.

Nationella kompetensrådet för funktionshinder

Sedan juli 2014 är VO-College värd för NKR det nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet. NKR träffas i nätverk två gånger per år och höstens nätverksträff genomfördes i oktober. På programmet stod bland annat aktuella frågor från Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet samt kompetensfrågan för både medarbetare och chefer. Just nu är det mycket fokus på arbetet kring YH, mer om det nedan.

Föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i YH utbildning till Stödpedagog

Inom NKR finns en arbetsgrupp som jobbar med att ta fram en ansökan om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i YH utbildning till Stödpedagog. Under hösten 2015 och första månaden 2016 genomförs regionala dialoger utifrån förutsättningarna i respektive region. Syftet med dialogerna är att få fram ett brett underlag till innehåll i ansökan om föreskrift för likvärdigt innehåll.

Dialogerna vänder sig främst till chefer men även andra nyckelpersoner såsom representanter från personalavdelningar, fackliga representanter med flera.

God Jul och Gott Nytt år

Vi på kansliet önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år.

 

Länkar

Förberedande ESF-projekt Framtidens välfärd

Handledarutbildning i tre steg

Rikskonferens 2015

VO-Collegeveckan

Nationella kompetensrådet för funktionshinder

 

 

Vård- och omsorgscollege

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR