Nyhetsbrev 1 2016

Nyhetsbrev 1 2016

Rikskonferens

Nu kan du anmäla dig till VO-College Rikskonferens 2016! Programmet fortsätter utvecklas under sommaren, men redan nu kan vi flagga för några av höjdpunkterna. Bland annat medverkar gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Vi tar upp aktuella ämnen så som välfärdsteknologi med Monica Rydén från Myndigheten för delaktighet och några resultat av det förberedande ESF-projektet Fokus vård och omsorg. Dessutom står vi öga mot öga med Fanny Saxberg som vann SM-guld i vård och omsorg för bara ett par veckor sedan. Det vill du inte missa!

Konferensen är den 17 november på Essinge Konferenscenter i Stockholm. Vill du veta mer om dagen och hur du anmäler dig så hittar du länken i listan längst ner i nyhetsbrevet.

Årets handledare

Från den 29 augusti till den 12 september kan regionala college nominera var sin kandidat till Årets handledare. Genom utmärkelsen vill vi uppmärksamma handledarnas  viktiga roll för lärandet på arbetsplatsen. Utmärkelsen uppmärksammas vid VO-College rikskonferens den 17 november.

Språkombud och språkombudsutbildare

Under hösten 2015 genomförde VO-College tillsammans med Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum en pilotutbildning för språkombudsutbildare och nu bjuder vi in till ytterligare två utbildningstillfällen! Deltagarna får kunskaper och färdigheter i att parvis leda lokal språkombudsutbildning. Inbjudan till språkombudsutbildare vänder sig till regionala VO-College. De regioner som är intresserade anmäler två personer, gärna fler. Sista anmälningsdag för båda utbildningstillfällena är den 15 juni 2016.

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Sedan 2014 är VO-College värdorganisation för NKR som består av representanter från i stort sett alla regioner i landet. NKR arbetar nu med att göra en ansökan om föreskrift för nationellt likvärdigt innehåll i yrkeshögskoleutbildning (Yh-utbildning) till stödpedagog. Nu kan du lämna synpunkter på förslaget som finns på VO-College hemsida där du även kan läsa mer om NKR.

Dialogkonferens om diplom

Den 31 maj samlades ca 50 personer i Stockholm för en dialog kring VO-College diplom. Arbetsgivare, fackliga representanter och utbildare från alla regionala college kom för att prata om syftet och reglerna för diplom. Initiativet till konferensen kom från en arbetsgrupp som har till uppgift att se över reglerna för diplom och dialogen blir en hjälp i det fortsatta arbetet. Till hösten kommer arbetsgruppen med sitt förslag som sedan går på remiss till regionala styrgrupper och därefter till VO-College styrelse.

Yrkes-SM i Malmö

Fanny Saxberg från Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg vann Yrkes-SM i Malmö den 11-13 maj. Nu ingår hon i det svenska Yrkeslandslaget och representerar Sverige vid EuroSkills i Göteborg den 1-3 december i  år och i Yrkes-VM i Aby Dhabi i Förenade Arabemiraten 2017.  Sex ungdomar från tredje året på Vård- och omsorgsprogrammet var med och tävlade.

ESF-projektet Fokus vård och omsorg

Det förberedande ESF-projektet Fokus vård och omsorg påbörjades i december 2015 och börjar nu gå ner för landning inför avslutet den 30 juni. Resultatet av projektet kommer ge väl grundade förslag till kommande genomförandeprojekt inom Socialfonden. Oavsett om det blir ett nytt genomförandeprojekt inom VO-College eller inte så kommer vi ha stor nytta av resultaten i det fortsatta utvecklingsarbetet med eller utan extern finansiering.

Ny numrering av kvalitetskriterierna

Inom VO-College finns 10 kvalitetskriterier som fungerar som verktyg för det strategiska och operativa arbetet. Dessa har nu fått en kort och enkel förklaring och dessutom en ny numrering. Du hittar kvalitetskriterierna på vår hemsida där du även hittar instruktioner för att skriva en ansökan.

Diplom skrivs ut från hemsidan

Från och med i år ska alla diplom skrivas ut från VO-College hemsida. Utbildarna har tillgång till systemet genom en inloggning.  Det är ett steg i vår strävan efter att följa upp verksamheten och skapa statistik över hur många elever som får diplom från VO-College. En uppgift som har visat sig vara svår att få in.

Länkar

Rikskonferens https://www.vo-college.se/rikskonferens-2016

Årets handledare https://www.vo-college.se/nyhet/2016/03/02/arets-handledare-2016

Språkombud https://www.vo-college.se/sprakombud

Språkombudsutbildare https://www.vo-college.se
/utbildning_till_sprakombudsutbildare

collegerikskonferens2016_0.pdf

Förslag till Yh-utbildning till Stödpedagog: https://www.vo-college.se/nyhet/2016/05/09/yh-utbildning-till-stodpedagog

NKRs hemsida:  https://www.vo-college.se/NKR

Yrkes-SM i Malmö https://www.vo-college.se/nyhet/2016/05/20/fanny-saxberg-glad-och-stolt-vinnare-i-yrkes-sm

ESF-projekt Fokus vård och omsorg https://www.vo-college.se/esf-fokus-vard-och-omsorg

Kvalitetskriterier https://www.vo-college.se/certifiering/kvalitetskriterier

Instruktion att skriva ansökan https://www.vo-college.se/certifiering/ansokningsprocess

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR