Nyhetsbrev 3 2017

Nyhetsbrev 3 2017

 

ESF-projektet ”Fokus Yrkesutbildning VO” är igång!

Den 1 september drog projektet igång och kommer nu att pågå fram till sista februari 2019! Projektet kommer tillsammans med samverkansparter och intressenter utveckla metoder som skapar effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning. Förutom huvudprojektledningen och administrationen som sköts från kansliet så har ytterligare 3 delprojektledare rekryterats med olika fokusområden: Catarina Lindahl-Petäjä  som är ansvarig för arbetet med ökad attraktionskraft till yrkesutbildningen och yrken inom vård och omsorg, Gunilla Kajrup som är ansvarig för arbetet med utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet och handledaruppdraget, och Olga Orrit ansvarig för arbetet med att språk och kommunikationskompetensen behöver stärkas och utvecklas. Mer om projektet och personerna som arbetar i det går att läsa på VO-College hemsida, där det även kommer gå att följa projektets utveckling. Läs mer på hemsidan. 

Yrkestävlingar

År 2018 hålls Yrkes-SM i Uppsala och de som tävlar i vård och omsorg kvalificera sig genom att vinna en regional deltävling. Deltävlingarna hålls den 23 januari i Vilhelmina, Uppsala, Falköping, Ljungby och Skåne. Ett syfte med yrkestävlingar är att synliggöra yrkesområdet och visa vad det innebär att arbeta inom vård och omsorg. Läs mer på hemsidan. 

VO-Collegeveckan 2017

Nu är det snart dags för VO-Collegeveckan 2017! Den 16 oktober går startskottet och pågår sedan under hela veckan med aktiviteter på olika platser i landet. VO-Collegeveckan är en återkommande aktivitet i vecka 42 då VO-College profilerar sig på olika sätt lokalt, regionalt och nationellt. Det är ett sätt att skapa nyfikenhet och intresse för utbildningar och arbete inom vård och omsorg och att marknadsföra branschens olika områden. Alla aktiviteter som genomförs under veckan görs utifrån lokala och regionala förutsättningar. Läs mer på hemsidan. 

Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Inför en begäran om föreskrift för nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen kommer det under hösten att genomföras ”regionala dialoger” för att diskutera frågan om behov av och efterfrågan på eftergymnasial kompetens. Dessa kommer att genomföras på det sätt som är möjligt i respektive regionalt VO-College. De regionala dialogerna syftar till att komplettera den enkät som besvarades i våras av arbetsgivare, samt ge möjlighet att diskutera vilken kompetens som behövs på yrkeshögskolenivå. Arbetet med att ta fram ett förslag om nationellt likvärdig utbildning påbörjades inom Vård- och omsorgscollege under hösten 2016 med en workshop tillsammans bland annat chefer inom äldreområdet, då även en arbetsgrupp tillsattes. Läs mer på hemsidan. 

Kompetenslyftet för tidsbegränsat anställda

Statsbidraget för utbildning för tidsbegränsat anställda inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen omfattar 1 000 platser för 2017, 4 000 platser för 2018, 4 000 för platser 2019 och 1 000 platser för 2020. Sammantaget i de 155 beviljade ansökningarna återfinns 224 kommuner. Finansieringen gäller kostnaden för utbildningsplatserna. Läs mer på Skolverkets hemisda. 

Missa inte - Rikskonferensen 2017

VO-College största nationella evenemang är den årliga rikskonferensen som i år blir den 29 november på Essinge Konferenscenter i Stockholm! Innehållet i dagen kommer bland annat att handla om attraktiva arbetsplatser, den tekniska utvecklingen inom framtidens vård och omsorg, tillgänglighet och förutsättningar på arbetsplatserna och i skolorna, samverkan mellan arbetsgivare för att möta gemensamma utmaningar, och en återblick från Yrkes-VM i Abu Dhabi. Medverkar gör bland annat gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, och så kommer årets handledare 2017 att koras. Det gå att anmäla sig fram till den 1 november. Läs mer på hemsidan. 

Sista chansen! Studiedag för skolledare och lärare med flera

Måndag den 30 oktober bjuder Vård- och omsorgscollege in till studiedag på Campus Konradsberg i Stockholm för skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som har intresse för dagens innehåll. Nu är det sista chansen att anmäla sig, närmare bestämt fram till den 9 oktober! Läs mer på hemsidan. 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR