Nyhetsbrev 4 2017

Nyhetsbrev 4 2017

 

ESF-projektet ”Fokus Yrkesutbildning VO” är i genomförandefas!

ESF-projektet ”Fokus Yrkesutbildning VO” övergick den 1 december från analys och planeringsfas (som pågått sedan 1 september) till genomförandefas. Under analys och planeringsfasen har en stor del av tiden ägnats åt omvärldsbevakning, kartläggning via enkäter och intervjuer, rapportläsning, möten, skivande och planering. I genomförandefasen kommer mer fokus ligga på att ta fram metodmaterial för bland annat prao, handledning, arbetsplatslärande och marknadsföring, utveckla VO-College handledarutbildning samt stärka det regionala arbetet med språkombudsutbildare och språkombud, med mera. Du kan följa projektets utveckling och arbete via VO-College hemsida. Läs mer.

Utbildning för språkutveckling tas över av VO-College

Från och med årsskiftet tar Vård- och omsorgscollege över modellen för utbildning av språkombud inom vård och omsorg från Stiftelsen Äldrecentrum. Sedan 2008 har Stiftelsen Äldrecentrum bedrivit språkombudsutbildningar i Stockholms län. Utbildningen har utvecklats i samverkan med forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola och den syftar till att ge ökade kunskaper inom språk- och arbetsplatslärande i arbetsgrupper. Under de senaste åren har Stiftelsen Äldrecentrum samarbetat med Föreningen Vård- och omsorgscollege och Svenskt Demenscentrum för att utveckla utbildningskonceptet och har på så sätt gjort det möjligt att utbilda språkombud i hela landet. Läs mer

Fram till den 20 december 2017 går det att anmäla deltagare till vårens utbildning till språkombudsutbildare. Anmälan görs via regionalt Vård- och omsorgscollege.

Statsbidrag för utbildning för tidsbegränsat anställda

Skolverket utlyser nu ett statsbidrag för att utbilda personer som har tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen, på gymnasial nivå. Syftet är att ge deltagare kompetens för en tillsvidareanställning. Ansökan för 2018 är öppen från den 1 december 2017 till den 2 januari 2018. Bidraget kan sökas av kommuner, kommunalförbund eller kommuner i samverkan. Läs mer. 

Så blev årets VO-Collegevecka

VO-Collegeveckan är en årlig happening i vecka 42 då VO-College profilerar sig på olika sätt lokalt, regionalt och nationellt. VO-Collegeveckan 2017 inleddes den 16 oktober, och under hela veckan pågick aktiviteter runt om i landet. Dessa uppmärksammades av media på flera håll. Bland annat arrangerades "Vårdruset" i Skåne, en temadag kring stödstrukturer med mera i Sörmland, undersköterskans dag i Östergötland och en konferens för handledare kring inkluderande kommunikation i Gävleborg. Läs mer.

Rikskonferensen 2017

Årets rikskonferens arrangerades den 29 november på Essinge Konferenscenter i Stockholm och slog även i år publikrekord! Medverkade gjorde bland annat gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Sveriges representant för vård och omsorg i Yrkes-VM Sebastian Sundberg och teknikforskarna Fredrik Löfgren och Sofia Thunberg. Läs mer.

Årets handledare

På VO-College rikskonferens den 29 november tilldelades utmärkelsen ”Årets handledare 2017” Görild Wikhaug Johansson. Görild arbetar som undersköterska på Ängsbackens äldreboende i Sandvikens kommun och utsågs till årets handledare av juryn som bestå av VO-College nationella råd och som representerar medlemmarna i föreningen. Motiveringen var bland annat att Görild har en förmåga att anpassa och lägga ansvar på eleverna utifrån deras förutsättningar, att hon arbetar lugnt och metodiskt, alltid är förberedd och är tydlig i sitt handledarskap. Hon har en förmåga att få alla elever att känna sig välkomna, sedda och som en del av arbetslaget. Grattis Görild till den mycket välförtjänta utmärkelsen!  

Nya VO-College

VO-College fortsätter att växa! Under året har nya lokala college certifierats i Nordöstra Skåne och Arvidsjaur. MedLearn har anslutit med utbildningar i Luleå, Älvsbyn, Vilhelmina, Robertsfors och Nordmaling, Moa Lärcentrum i Nässjö och Göteborg, KUI Eskilstuna, Hermods Höganäs, Centrumvux Haninge, Concensum Vuxenutbildning Sollentuna, Prins Wilhelmgymnasiet Flen och Yrkesgymnasiet Göteborg. Rudbeckianska gymnasiet Västerås och Victum Helsingborg har certifierat sig för Barn- och fritidsprogrammet. VO-College Höglandet, Norrbotten, Södra Norrland, Göteborgsregionen och Örebro län gått igenom återcertifiering för en ny femårsperiod.

VO-College 10 år 2018!

Nästa år fyller Vård- och omsorgscollege 10 år, och det ska givetvis uppmärksammas på olika sätt. Regionala college i Värmland, Skåne, Östergötland, Dalarna och Örebro län bildades samma år och firar också 10 år medan andra bildades senare. Oavsett när så finns det anledning att fira och uppmärksamma vad som har gjorts hittills och hur planerna för framtiden ser ut! En idé är att ta fram en film om vad VO-College innebär i praktiken. Den bygger på att lokala och regionala college bidrar med filmer från sin verksamhet. En jubileumsskrift och en tidslinje tas fram för att åskådliggöra utvecklingen genom åren. Rikskonferensen blir en jubileumskonferens med fokus på VO-College då, nu och framåt.

God jul och gott nytt år!

Som avslutning vill vi på föreningen Vård- och omsorgscollege passa på att tacka alla som arbetet inom VO-College samverkan under året. Vi vill även önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 

 

 

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR