Nytt system för nyhetsbrev: Uppdatera din prenumeration!

Nytt system för nyhetsbrev: Uppdatera din prenumeration!

Vård- och omsorgscollege byter system för nyhetsbrev! Det innebär att prenumeranter från det gamla systemet inte automatiskt kommer att överföras till det nya systemet. Därför ber vi dig som även fortsättningsvis vill prenumerera på VO-College nyhetsbrev att uppdatera din registrering och ange din e-postadress igen. 

Du kan registrera sig som prenumerant till nyhetsbrevet via VO-College hemsida, eller genom att klicka här! 

Vi hoppas att vi ses igen i det nya systemet! Ett nyhetsbrev kommer skickas ut därifrån inom kort. 

Har du frågor? Kontakta: 

Karin Harbe-Moghadam08-452 7691

www.vo-college.se

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av coronavirus

Nominera en ambassadör för vård- och omsorgsyrket

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

ESF-projekt

Nationella Kompetensrådet - NKR