Olga Orrit

Olga är utbildad språkvetare med inriktning mot interkulturell kommunikation och hon är specialist på e-learning. Hon arbetar idag som medie- och webbpedagog på Svenskt Demenscentrum där hon bland annat ansvarar för webbutbildning av olika slag. Olgas uppdrag inom ESF-projektet handlar om att synliggöra framgångsfaktorer med språkstödjande insatser i samverkan mellan yrkesutbildningar och arbetsgivare inom vård och omsorg. Hon ska även titta på hur man kan vidareutveckla det regionala arbetet med språkombudsutbildare och språkombud. Innan projekttiden är slut hoppas hon på att hitta lärande exempel kring språkstöd och språkombud, och synliggöra dem så att regionala VO-College kan arbeta vidare utifrån det. Hon kommer även att arbeta med att synliggöra och tydliggöra fördelar med att implementera språkombudsrollen på arbetsplatserna. Kontakta Olga

ESF-projekt

Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande.

VO-Collegeveckan 2019. 14-18 oktober

Nationella Kompetensrådet - NKR

Slutbetänkande - Skyddad yrkestitel för undersköterska

Blogg om vägen till Kazan