Organisation

Samarbetet inom VO-College sker på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet är processinriktat och under ständig utveckling.

Nationellt

Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten inom VO-College och består av representanter för de organisationer som ingår i föreningen.

Styrelsens arbetsordning har som syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen inom föreningen Vård- och omsorgscollege.

Verkställande direktör Zenita Cider, leder och samordnar verksamheten.

VD-Instruktion - beskriver ansvar och arbetsuppgifter för verkställande direktör för föreningen Vård- och omsorgscollege.

På kansliet i Stockholm jobbar fyra personer. De utvecklar konceptet, administrerar och organiserar föreningens verksamhet, genomför certifieringar samt verkställer styrelsens beslut.

Nationella rådet är ett rådgivande organ som stöder kansliet i dess arbete. Liksom styrelsen består nationella rådet av representanter från de organisationer som ingår i föreningen.
Certifieringarna genomförs av åtta certifierare som utbildats av kansliet. De har kunskap om kvalitetskriterierna och konceptet VO-College. Certifierarna kommer från olika delar av landet och arbetar inom utbildning eller i verksamhet inom vård och omsorg eller vid VO-College kansli.

Regionalt

I ett regionalt college ingår minst tre kommuner och ett landsting eller en region. Det regionala samarbetet leds av en styrgrupp där arbetsgivarna är i majoritet och ordföranden representerar arbetsgivarna. I regional styrgrupp finns representanter från de lokala styrgrupperna och från universitet/högskola. Ofta ingår även en representant från Arbetsförmedlingen.

Det finns 22 regionala VO-College. I varje regionalt college finns en samordnare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i regionalt college.

Lokalt

En eller flera kommuner ingår i ett lokalt college och drivs av en lokal styrgrupp. I styrgruppen ingår representanter från arbetsgivare, utbildningsanordnare och fackliga organisationer. Arbetsgivarna är i majoritet och har ordförandeposten.