Kontakt och adresser

Här hittar du kontaktuppgifter till anställda på kansliet samt uppgifter som behövs vid leverenaser och fakturering.

Kansliet

På kanslet jobbar fyra personer. På bilden Carn Bergström, Ann Gripenlöf, Olga Orrit och Zenita Cider. Kontaktippgifter till dem hittar du här.

Besöksadress

Hornsgatan 15, Stockholm

Postadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege

118 82 Stockholm

Leveransadress

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Hornsgatan 15

118 46 Stockholm 

Fakturaadress

Elektronisk fakturaadress

Fakturor och fakturabilagor skickas till vår elektroniska fakturaadress

Endast filer i formaten PDF, TIFF eller JPEG godtas. Filen får inte överskrida 2,5 MB och får enbart innehålla en faktura med bilagor.

Fysisk fakturaadress

Den fysiska fakturaadressen används enbart av de som inte kan skicka elektronisk faktura.

Föreningen Vård- och omsorgscollege

Kund-id FRX7251

FE301

105 69 Stockholm

Organisationsnummer

802464-0149

Bankgironummer

447-1652

 

Löpande info om Äldreomsorgslyftet

Nyheter och tips till följd av pandemin

Nyheter och tips om nya vård- och omsorgsprogrammet

Nationella Kompetensrådet - NKR

Testa nya succékonceptet för skoltävlingar

Validering Vård och omsorg samt andra ESF-projekt